Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 09:15

Komunikacione usluge - veze trezora za oktobar, novembar i decembar 2022. godine

Izvor: Akta.ba, 01.12.2022.

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN

 

ODJELjAK I: UGOVORNI ORGAN

 

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv    OPŠTINA ŠEKOVIĆI

IDB/JIB 4400293030009

 

ODJELjAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

 

Usluge II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje komunikacionih usluga - veze trezora za oktobar 2022. godine

II 4.b. Jeidnstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

Glavni rječnik

Kod

opis

Glavni predmet

64200000-8

Telekomunikacione usluge

 

II 4.d. Uslov iz Zakona za primjenu izuzeća

Član 10. Stav (1) Tačka d) ODJELjAK IV: DODJELA UGOVORA

 

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

M TEL A.D. BANJA LUKA

4400964000002

Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

 

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

348,30

 

IV 2.b Datum zaključenja ugovora

14.11.2022.

 

 

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN

 

ODJELjAK I: UGOVORNI ORGAN

 

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv    OPŠTINA ŠEKOVIĆI

IDB/JIB 4400293030009

 

ODJELjAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

 

Usluge II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora Pružanje komunikacionih usluga - veze trezora za novembar 2022. godine

II 4.b. Jeidnstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

Glavni rječnik

Kod

opis

Glavni predmet

64200000-8

Telekomunikacione usluge

 

II 4.d. Uslov iz Zakona za primjenu izuzeća

Član 10. Stav (1) Tačka d) ODJELjAK IV: DODJELA UGOVORA

 

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

M TEL A.D. BANJA LUKA

4400964000002

Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

 

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

348,30

 

IV 2.b Datum zaključenja ugovora

12.12.2022.

 

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN

 

ODJELjAK I: UGOVORNI ORGAN

 

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv    OPŠTINA ŠEKOVIĆI

IDB/JIB 4400293030009

 

ODJELjAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

 

Usluge II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje komunikacionih usluga - veze trezora za decembar 2022. godine

II 4.b. Jeidnstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

Glavni rječnik

Kod

opis

Glavni predmet

64200000-8

Telekomunikacione usluge

 

II 4.d. Uslov iz Zakona za primjenu izuzeća

Član 10. Stav (1) Tačka d)

 

ODJELjAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

M TEL A.D. BANJA LUKA

4400964000002

Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

 

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

348,30

 

IV 2.b Datum zaključenja ugovora

12.01.2023.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: