Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 10:27

Računarska oprema

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

10700-7-1-41-5-8/23


Broj obavještenja o nabavci 10700-7-1-41-3-5/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA
IDB/JIB 4202153990006
Kontakt osoba Naida Jahjaefendić
Adresa Ložionička broj 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 255-205
Faks (033) 255-206
Elektronska pošta info@fia.ba
Internet adresa www.fia.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci računarske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ložionička 3, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do potpune isporuke roba

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALF-OM 4400810890005 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6680,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6680,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.01.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6670,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7550,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Originalni primjerak ugovora se nikad nije vratio putem pošte ugovornom organu, nakon više pokušaja kontaktiranja,
ponuđač isti dostavio skeniran. Odabran drugorangirani ponuđač, iz razloga jer prvi nije dostavio dokumentaciju iz čl. 45.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: