Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 13:46

FIKSNA TELEFONIJA

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3124-8-2-75-25-73/23


Broj postupka 3124-8-2-75/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "UMIHANA ČUVIDINA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200166800009

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

FIKSNA TELEFONIJA

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet64200000-8 Telekomunikacijske usluge

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO4200211100021Novo SarajevoBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

149,27

IV 2.b. Datum računa/ugovora
13.2.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: