Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.04.2023. 10:34

Održavanje računarske opreme i softvera za stomatološke usluge

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1124-7-2-28-5-28/23


Broj obavještenja o nabavci 1124-7-2-28-3-14/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU
IDB/JIB 4403274950007
Kontakt osoba Jovana Mijatović
Adresa Zdrave Korde 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 232-444
Faks (051) 232-441
Elektronska pošta zavod@zzstombl.com
Internet adresa www.zzstombl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje računarske opreme i softvera za stomatološke usluge

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje računarske opreme i softvera za stomatološke usluge

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu,

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske, Zdrave Korde br. 4, Banja Luka
Poslovni prostor Uprave, Svetozara Markovića 5/11, Banja Luka
PJ Centar za stomatologiju Trebinje, Dr Levia br. 2, 89101 Trebinje.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1RACUNARI D.O.O.4400939070004Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: