Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.04.2023. 10:26

Kanalizacioni materijal

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

889-1-1-7-5-4/23


Broj obavještenja o nabavci 889-1-1-7-3-2/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''VODOVOD I KANALIZACIJA'' A.D. PALE
IDB/JIB 4400585320008
Kontakt osoba Marko Štrbac
Adresa Trifka Grabeža 9
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 201-911
Faks (057) 223-465
Elektronska pošta vodovod@paleol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Pale (RS)

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznog vodovodnog i kanalizacionog materijala za potrebe održavanja vodovodne i kanalizacione mreže
na području opštine Pale. Materijal je: ventili, spojnice, PEHD cijevi, kanalizacione cijevi, razni fazonski
liveno-željezni komadi, i sl.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 1 - Vodovodni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka fazonskih komada, cijevi za vodu, elektrofuzioni materijal, ventili, i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke materijala je sjedište ugovornog organa, ul. Trifka Grabeža br. 9.

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIHEXO DOO 4200143180003 Stari Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

98935,20

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

98935,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98935,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98935,20

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 2 - Sitni spojni, pocinčani i ostali materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznog sitnog materijala: niplovi, mufne, holenderi, čepovi, obujmice malog profila, i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke materijala je sjedište ugovornog organa, ul. Trifka Grabeža br. 9.

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIDRO-TERMO CENTAR DOO SARAJEVO 4200563800007 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

64077,69

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

64077,69

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64077,69

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64077,69

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 3 - Kanalizacioni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznog kanalizacionog materijala: korugovane kanalizacione cijevi, PVC cijevi, spojnice, račve, i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163130-0 Kanalizacione cijevi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke materijala je sjedište ugovornog organa, ul. Trifka Grabeža br. 9.

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIDRO-TERMO CENTAR DOO SARAJEVO 4200563800007 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

27787,52

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

27787,52

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27787,52

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27787,52

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: