Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 09:23

Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

889-1-1-7-3-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''VODOVOD I KANALIZACIJA'' A.D. PALE
IDB/JIB 4400585320008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marko Štrbac
Adresa Trifka Grabeža 9
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 201-911
Faks (057) 223-465
Elektronska pošta vodovod@paleol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Pale (RS)

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznog vodovodnog i kanalizacionog materijala za potrebe održavanja vodovodne i kanalizacione mreže
na području opštine Pale. Materijal je: ventili, spojnice, PEHD cijevi, kanalizacione cijevi, razni fazonski
liveno-željezni komadi, i sl.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

član 46. ZJN

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Pale, ul. Mladena Todorovića br. 1
Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:05


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 1 - Vodovodni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka fazonskih komada, cijevi za vodu, elektrofuzioni materijal, ventili, i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke materijala je sjedište ugovornog organa, ul. Trifka Grabeža br. 9.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:05


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 2 - Sitni spojni, pocinčani i ostali materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznog sitnog materijala: niplovi, mufne, holenderi, čepovi, obujmice malog profila, i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke materijala je sjedište ugovornog organa, ul. Trifka Grabeža br. 9.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:05


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 3 - Kanalizacioni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznog kanalizacionog materijala: korugovane kanalizacione cijevi, PVC cijevi, spojnice, račve, i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163130-0 Kanalizacione cijevi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke materijala je sjedište ugovornog organa, ul. Trifka Grabeža br. 9.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 12:05

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: