Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.05.2023. 12:29

Hidraulična crijeva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

663-1-1-554-5-303/23


Broj obavještenja o nabavci 663-1-1-554-3-725/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

03.05.2023. - 03.05.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hidraulična crijeva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hidraulična crijeva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pogon „Šikulje“ u Lukavcu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA4209153150002TuzlaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79994,55

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

80294,69

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 537/23.
Napomena: Nakon provedenog postupka javne nabavke, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 01-2-
6036-a/22 od 26.12.2022. godine - „R-PRODUKT“ d.o.o. Visoko, u vrijednosti od 38.800,00 KM bez PDV-a.
U skladu sa tačkom 12. Tenderske dokumentacije, ponuđač „R-PRODUKT“ d.o.o. Visoko je bio obavezan, u roku od 7
(sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke, dostaviti dokaze da nema smetnji za
učešće po članu 45. ZJN BiH, ne starije od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.
Ponuđač „R-PRODUKT“ d.o.o. Visoko je dana 28.12.2022. godine dostavio dokumentaciju po članu 45. ZJN BiH sa datumima
izdavanja od 10.06.-14.06.2022. godine. Imajući u vidu da je dostavljena dokumentacija starija od 3 (tri) mjeseca računajući
od momenta predaje ponude, odnosno, da je ispunjen uslov iz člana 72. tačka 3. podtačka a) ZJN BiH, upućen je zahtjev za
produženje opcije ponude drugorangiranom ponuđaču, „LESUCOM“ d.o.o. Lukavac. Drugorangirani ponuđač je dostavio akt
bb od 13.03.2023. godine u kojem navodi da produžava opciju samo u slučaju poništenja e-aukcije, te prihvatanja ponude
od 78.772,00 KM bez PDV-a (prije e-aukcije). Imajući u vidu da ne postoji zakonski osnov za poništenje e-aukcije, to se akt
ponuđača „LESUCOM“ d.o.o. Lukavac smatra odbijanjem produženja opcije ponude.
Ugovorni organ je potom, trećerangiranom ponuđaču „JASMIN M“ d.o.o. Žepče, uputio zahtjev za produženje opcije
ponude, na koji je ponuđač pozitivno odgovorio mailom od 14.03.2023. godine. U skladu sa Odlukom br. 01-2-2956/22 od
16.03.2023. godine, trećerangirani ponuđač je bio obavezan, u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o
rezultatima postupka javne nabavke, dostaviti dokaze da nema smetnji za učešće po članu 45. ZJN BiH, ne starije od 3 (tri)
mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.
Ponuđač „JASMIN M“ d.o.o. Žepče je dostavio dokumentaciju po članu 45. ZJN BiH sa datumima izdavanja od 21.07.-
29.07.2022. godine. Imajući u vidu da je dostavljena dokumentacija starija od 3 (tri) mjeseca računajući od momenta
predaje ponude, odnosno, da je ispunjen uslov iz člana 72. tačka 3. podtačka a) ZJN BiH, upućen je zahtjev za produženje
opcije ponude četverorangiranom ponuđaču, „AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla, na koji je ponuđač pozitivno odgovorio mailom od
31.03.2023. godine, te je ponuđaču dodijeljen ugovor.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: