Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.01.2024. 11:16

Hidraulična crijeva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

663-1-1-554-9-9-663/24


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 663-1-1-554-5-303/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hidraulična crijeva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA4209153150002TuzlaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79994,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

03.05.2023. - 03.05.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.04.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120251,5330.06.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA
226944,8810.07.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA
32512,8420.07.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA
4625,4020.07.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA
5354,0405.10.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA
62322,4618.10.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA
714200,8224.10.2023. AOP-MIŠ D.O.O. TUZLA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: