Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2023. 15:23

Server za pohranu Usmene historije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1348-7-1-7-5-14/23


Broj obavještenja o nabavci 1348-7-1-7-3-7/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE
ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
IDB/JIB 4402797840004
Kontakt osoba Mirnes Zahirović
Adresa Potočari bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Općina/Grad Srebrenica
Telefon (056) 991-943
Faks (056) 991-941
Elektronska pošta info@srebrenicamemorial.org
Internet adresa www.srebrenicamemorial.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka roba: Server za pohranu "Usmene historije"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka roba: Server za pohranu "Usmene historije"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

16.500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godne, Potočari b.b. 75 430
Srebrenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FIXIT D.O.O. 4202048930006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

13580,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

13580,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

09.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

7

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13580,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: