Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 15:41

(aukcija) Nabavka servera za pohranu Usmene historije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1348-7-1-7-3-7/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE
ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
IDB/JIB 4402797840004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirnes Zahirović
Adresa Potočari bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Općina/Grad Srebrenica
Telefon (056) 991-943
Faks (056) 991-941
Elektronska pošta info@srebrenicamemorial.org
Internet adresa www.srebrenicamemorial.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke je istovrsna roba.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka roba: Server za pohranu "Usmene historije"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka roba: Server za pohranu "Usmene historije"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

16.500,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godne, Potočari b.b. 75 430
Srebrenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke roba, odnosno dostaljanja fakture i fiskalnog računa.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezno ispunjavanje uslova za učešće u skladu sa članom 45. ZJN, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti u skladu sa članom 46. ZJN.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač mora biti tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora u skladu sa članom 49. ZJN. Dokazi
sposobnosti detaljno određeni u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.03.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve
genocida iz 1995. godine Adresa: Potočari bb, 75 430 Srebrenica, Bosna i
Hercegovina
Datum i vrijeme 28.03.2023. 11:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Pitanja i pojašnjenja isključivo preko portala JN.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: