Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.06.2023. 14:27

Odluka o utvrđivanju preliminarne rang liste potencijalnih korisnika​ za Programe zapošljavanja povratnika u okviru investicijskih projekata za 2023. i 2024. godinu

Izvor: Akta.ba, 12.06.2023.

Broj: 03-32-3-35-48/23 

Sarajevo, 09.06.2023.godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 35/05), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 02- 2-312-15/23 od 23.03.2023. godine, a u vezi sa objavljenim Javnim pozivom za učešće u Programu „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024.godinu", broj: 03-32-3-35-1/23 od 15.03.2023.godine i u skladu sa Programom podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika broj: 3-32-3-35/23 od 14.03.2023. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA

za programe zapošljavanja povratnika u okviru investicijskih projekata za 2023. i 2024. godinu, za poslovne subjekte koji imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:

 

a)         Općina entiteta Republika Srpska i

b)         Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Sapna, Teočak, Goražde, Foča FBiH, Pale FBiH, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar,Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Novi Travnik, Donji Vakuf, Vitez, Dobretići,Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

 

I

Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika podrške zapošljavanja povratnika u okviru investicijskih projekata za 2023. i 2024. godinu po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja obavezne dokumentacije i dokumentacije za bodovanje, odnosno ukupnog broja bodova.

 

II

Lista potencijalnih korisnika koji su dostavili urednu dokumentaciju (ispunjeni opći kriteriji) i vrednovani u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za bodovanje iz Javnog poziva raspoređeni prema općinama kako slijedi:

Aplikacije s područja općina/gradova Republike Srpske:

 


GRAD BIJELJINA

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

GRAD

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"BoVViDo" d.o.o. - Podružnica Doboj

Doboj

Nikole Tesle 71

Nabavka mašine za spajanje ALU profila

340

2

"MBA Steel" d.o.o. Usora - Podružnica Doboj

Doboj

Vidovdanska

bb

Nabavka mašina, repromaterijala rekonstrukcija poslovnog objekta

67

3

DOO "DRVO N.B.G." Kotorsko, Doboj

Doboj

Kotorsko bb

Nabavka mašina i opreme za preradu drveta i nabavka sirovina

63

4

SZR "KOMESS" s.p. Senad Suljić Doboj

Doboj

Svjetliča bb

Nabavka opreme i repromaterijala

41

 

 

 

OPŠTINA MODRIČA

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPŠTINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

Zanatska radnja "AD NAMJEŠTAJ" Admir Terzić s.p. Modriča

Modriča

Dunavska 47

Izgradnja hale

75

 
 

 

GRAD PRIJEDOR

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

GRAD

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

Preduzetnička radnja, pekara "MRAKOVICA" vlasnik s.p. Vlasnik Morina Blerim, Prijedor

Prijedor

Maršala Tita 54, Kozarac

Nabavka opreme za pekaru

133

2

Preduzetnička radnja "MODING" s.p. Modronja Sanel, Prijedor

Prijedor

Petrovo bb

Nabavka mašina i repromaterijala

99

3

"ROUNDLINER BH" d.o.o. Prijedor

Prijedor

Aleja

kozarskog odreda bb

Izgradnja nove proizvodne hale

98

 
 

 

OPŠTINA SOKOLAC

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPŠTINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

Zanatska radnja "BUK" Mumemir Avdibašić s.p. Kruševci, Sokolac

Sokolac

Kruševci bb

Nabavka mehanizacije (kamion MAN)

69

 
 

 

OPŠTINA SREBRENICA

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPŠTINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"BIOS-S" d.o.o. Srebrenica

Srebrenica

Pusmulići bb

Obnova opreme

126

 
 

 

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

GRAD

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"AGROKAMEX" d.o.o. Zvornik

Zvornik

Svetog Save 210

Izgradnja hale, nabavka opreme i alata i uređivanje parkinga

108

 
 

 

Aplikacije s područja općina/gradova Federacije Bosne i Hercegovine:

OPĆINA DONJI VAKUF

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"MORIĆ & SINOVI" d.o.o. Donji Vakuf

Donji

Vakuf

Ispod strane bb

Rekonstrukcija objekta

107

 
 

 

 

 

 

 

OPĆINA KISELJAK

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"AZEKOP" d.o.o. Kiseljak

Kiseljak

Sarajevska 2

Kupovina teretnih vozila, buldoždera i rezervnih dijelova

131

 
 

 

 

 

OPĆINA KLJUČ

 

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"KRIS" d.o.o. Ključ

Ključ

Branilaca BiH 56-58

Kupovina zemljišta i nabavka opreme za bazen

113

2

"КЕУ PROCESSING" d.o.o. Ključ

Ključ

Velagići, Industrijska zona bb

Kupovina CNC mašine

110

 
 

 

 

NOVI TRAVNIK

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"BIS ЕХРО" d.o.o. Novi Travnik

Novi

Travnik

Stjepana Radića bb

Nabavka dva kamiona MAN, materijala, rezervnih dijelova, kupovina goriva

129

2

"Mačak-M" d.o.o. Novi Travnik

Novi

Travnik

Stjepana Radića bb

Nabavka šumskog traktora, materijala, rezervnih dijelova, kupovina goriva

114

 
 

 

 

 

 

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"NR ASSETS" d.o.o. Odžak

Odžak

Brodska bb

Nabavka opreme i mašina

153

2

"HA-TRANS" d.o.o. Odžak

Odžak

Redže Porobića bb

Kupovina i izgradnja benzinske pumpe i automatske autopraonice

108

OPĆINA OLOVO

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"EKO-BRIJEG" srodna djelatnost vlasnik Adis Kulo Olovo

Olovo

Petrovići bb

Nabavka 15 steonih junica, traktora, balirke, nadogradnja stajskog objekta i obrtna sredstva

112

2

Društvo za sječu i izvoz šume, preradu i trgovinu drveta "IŠERIĆ" d.o.o.

Olovo

Kolaković bb

Nabavka bagera i kamiona

73

 

 

OPĆINA VITEZ

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"HN COMPANY" d.o.o. Vitez

Vitez

PS 96

Nabavka opreme-CNC raskrajač i dio repromaterijala

106

 
 

 

 

 

 

 

OPĆINA ŽEPČE

APLIKANTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

UKUPAN

BROJ

Rang

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA

ADRESA

NAZIV PROJEKTA

BODOVA

1

"BUDO-EXPORT" d.o.o. Za proizvodnju i promet drvnih sortimenata

Žepče

Grabovica bb

Nabavka višelisne kružne pile

524

 
 

 

 

 

 

Lista podnosioca prijava koji ne ispunjavaju opće kriterije, sa obrazloženjem i razlozima odbijanja prijava aplikanata:________________________________________________________________________________________________ 

APLIKANTI KOJI NE ISPU

NJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA

RB

PODNOSIOC

ZAHTJEVA

OPĆINA/GRAD

ADRESA

OBRAZLOŽENJE

1.

"G & S TRADERS" d.o.o. Bijeljina

Bijeljina

Šabačkih đaka 12

Data izjava o spremnosti zapošljavanja za 3 nova povratnika, a Javnim pozivom za d.o.o. traženo zapošljavanje minimalno 5 povratnika

2.

"OPE MONT" Osman Hurtić s.p. Grapska Gornja, Doboj

Doboj

Grapska

Gornja

Nije dostavljeno Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave

3.

"DOBOJINEX" d.o.o. Doboj

Doboj

Rudanka 28, Bukovica Mala

Nije dostavljena Lista osiguranih lica

4.

ZTR "ĐULBIĆ- INSTALACIJE", Fehim Đulbić s.p. Stanić Rijeka, Doboj

Doboj

Stanić Rijeka 23

Nije dostavljena kopija Ugovora o otvorenom transakcijskom računu sa poslovnom bankom ili potvrda o otvorenom računu

 
 

 

 

 

5.

Roštiljinca "DNEVNA DOZA" Melisa Mehmedović s.p. Kotor Varoš

Kotor

Varoš

Nikole Tesle bb

Nije dostavljeno Uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj. Dostavljena neovjerena kopija Rješenja o registraciji.

6.

"Metkomp" d.o.o. Milići

Milići

Nova Kasaba bb

Nije dostavljeno: Kopija Ugovora o otvorenom transakcijskom računu sa poslovnom bankom ili potvrda o otvorenom računu i uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj

7.

"M ENTERTAINMENT 4K PRODUCTION" d.o.o. Kozarac Prijedor

Prijedor

Maršala Tita 67, Kozarac

Dostavljen samo prijavni obrazac

8.

"Farma Hrnići D" vlasnik s.p. Hrnić Nijaz, Prijedor

Prijedor

Hrnići 66, Kozarac

Nije dostavljeno Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave

9.

"GRADNJA KARABAŠIĆ" Safet Karabašić s.p. Prijedor

Prijedor

Trnopolje 173

Nije dostavljeno Uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj

10.

"Silver city" d.o.o. Srebrenica

Srebrenica

Petriča bb

Nije dostavljena obavezna dokumentacija tražena po Javnom pozivu. Dostavljeni obrasci djelimično popunjeni i neovjereni

11.

Ustanova socijalne zašite Dom za starija lica "Hatidža Mehmedović" Srebrenica

Srebrenica

Donji Potočari bb

Nije dostavljeno Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave

12.

"ESO PROMET" d.o.o. Stolac

Stolac

Gorica 12

Nije dostavljeno Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave

13.

ZTR "PEKARA KAPIĆ" vlasnik Jasmin Kapić, s.p. Kamenica, Teslić

Teslić

Kamenica 415

Nije dostavljeno Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave. Dostavljena Lista osiguranih lica za 1 zaposlenog, a Javnim pozivom potrebno minimalno 2 zaposlena. Dostavljena Izjava o spremnosti zapošljavanja novih radnika nepopunjena.

14.

Pekara "FINO 1 FRIŠKO" Mejrima Kapić s.p. Banja Vrućica Teslić

Teslić

Cara Lazara 33, Banja Vrućica

Dostavljena neovjerena kopija Rješenja o registraciji, neovjerena izjava o spremnosti zapošljavanja minimalno do 3 nova radnika/povratnika i neovjerena izjava

0            ranijem korištenju grant sredstava FMROI. Nije dostavljeno: Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave, lista osiguranih lica za obveznike, izdata od nadležne područne jedinice/ispostave Poreske uprave, kopija Ugovora o otvorenom transakcijskom računu sa poslovnom bankom ili potvrda o otvorenom računu

1            uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj

 

 

15.

"TREKING" d.o.o. Vukosavlje

Vukosavlje

Muse Ćazima Ćatića bb, Jakeš

Nije dostavljeno: Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave i Lista osiguranih lica

16.

Autolimarska radnja "ROKA II" Amra Sahanić s.p. Karakaj, Zvornik

Zvornik

Karakaj, Novo Naselje bb

Dostavljena Lista osiguranih lica za 1 zaposlenog, a Javnim pozivom potrebno imati minimalno 2 zaposlena. Nije dostavljeno Uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj.

17.

"GLOBAL RENT A CAR" d.o.o. Zvornik

Zvornik

Križevići bb, Gušteri

Nije dostavljeno Uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj

18.

Zanatska radnja "GALJIĆ" Almir Galjić s.p. Glumina, Zvornik

Zvornik

Glumina 278

Dostavljen nepopunjen biznis plan

19.

"ĐOKIĆ COMPANY" d.o.o. Zvornik

Zvornik

Braće

Jugovića

VAN ROKA

 

 

 

 

IV

Ova odluka o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći za programe zapošljavanje povratnika u okviru investicijskih projekata za 2023. i 2024.godinu, objavit će se na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, web stranici Ministarstva www.fmroi.qov.ba i u dnevnom listu u kojem je objavljen Javni poziv - Obavještenje o objavi Odluke.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRAVNA POUKA:

Na objavljenu Odluku o utvrđivanju preliminarne rang liste potencijalnih korisnika pomoći moći će se podnijeti prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prigovori će se podnositi Komisiji za razmatranje prigovora, koju će posebnim rješenjem imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

 

MINISTAR 

Nerin Dizdar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: