Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.11.2023. 11:19

Održavanje sistema centralnog grijanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.11.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

638-7-2-174-5-93/23


Broj obavještenja o nabavci 638-7-2-174-3-88/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA " ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218122690008
Kontakt osoba Amra Smajić
Adresa Gazi Husrev-begova 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 878-877
Faks (032) 879-088
Elektronska pošta polikzav1@bih.net.ba
Internet adresa www.dzzavidovici.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

01.11.2023. - 01.11.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ODRŽAVANJE SISTEMA CENTRALNOG GRIJANJA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024, koje posjeduje JU „Dom zdravlja“ Zavidovići uključujući
i ambulante porodične/obiteljske medicine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50720000-8 Usluge popravaka i održavanja centralnoga grijanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u Zavidovićima u Gazi Husrev begova 25 u JU “Dom zdravlja” Zavidovići , Ambulanta Gaj u ulici
Husein kapetana Gradašečevića u Zavidovćima, Ambulanta Gostović, Ambulanta Vozuća, Ambulanta Krivaja, Ambulanta
Dolina, Ambulanta Kovači, i Ambulanta Hajderovići.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMING D.O.O. ŽEPČE 4218176860006 Žepče Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7173,85

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

01.11.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7173,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7173,85

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: