Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.10.2023. 13:26

(aukcija) Nabavka usluga održavanja sistema centralnog grijanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

638-7-2-174-3-88/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA " ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218122690008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amra Smajić
Adresa Gazi Husrev-begova 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 878-877
Faks (032) 879-088
Elektronska pošta polikzav1@bih.net.ba
Internet adresa www.dzzavidovici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Neophodno je da se obezbijedi cjelovita usluga održavanja centralnog grijanja kako bi se obavljanje djelatnosti ugovornog
organa u grijnoj sezoni moglo nesmetano odvijati na svim lokacijama, a predemet nabavke jesu usluge koje mogu pružati
sva pravna i fizička lica koja su su registrovana za održavanju i popravku sistema centralnog grijanja.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ODRŽAVANJE SISTEMA CENTRALNOG GRIJANJA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje sistema centralnog grijanja za grijnu sezonu 2023/2024, koje posjeduje JU „Dom zdravlja“ Zavidovići uključujući
i ambulante porodične/obiteljske medicine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50720000-8 Usluge popravaka i održavanja centralnoga grijanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je u Zavidovićima u Gazi Husrev begova 25 u JU “Dom zdravlja” Zavidovići , Ambulanta Gaj u ulici
Husein kapetana Gradašečevića u Zavidovćima, Ambulanta Gostović, Ambulanta Vozuća, Ambulanta Krivaja, Ambulanta
Dolina, Ambulanta Kovači, i Ambulanta Hajderovići.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

DATA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2023. 14:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Gazi Husrev -begova 25,Zavidovići, Sala za sastanke (soba br. 4) u JU Dom
zdravlja Zavidovići
Datum i vrijeme 17.10.2023. 15:10

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: