Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.12.2023. 11:19

EKG aparat 12 kanalni

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.12.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

192-1-1-274-5-113/23


Broj obavještenja o nabavci 192-1-1-274-3-90/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209496780001
Kontakt osoba MIRSAD JASAREVIC
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 560-444
Faks (035) 772-616
Elektronska pošta mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa dz-zivinice.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme ( ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom i ekg aparat 12-kanalni)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme ( ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom + ekg aparat 12-kanalni)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme - ultrazvučni aparat sa dvije sonde i termalnim printerom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33112000-8 Oprema za ekografiju, ultrazvučni i doplerski uređaji

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog roka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO sjedište ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BAWARIAMED 4400989090006 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38790,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM


38800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38790,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38790,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme - EKG aparat 12 kanalni

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33121500-9 Elektrokardiogram

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2991,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog roka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO sjedište ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BAWARIAMED 4400989090006 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2890,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM


2900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2890,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2890,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: