Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.01.2024. 09:26

Laboratorijski reagenasi, lot 2

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2024.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1323-1-1-192-5-1/24


Broj obavještenja o nabavci 1323-1-1-192-3-434/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba PREDRAG ŽDRALE
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Nabavka laboratorijskih reagenasa" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Nabavka laboratorijskih reagenasa" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1 Nabavka laboratorijskih reagenasa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 1 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOMEDICA D.O.O. 4201349680009 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8095,26

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


27.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8095,26

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8095,26

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2 Nabavka laboratorijskih reagenasa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 2 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOMEDICA D.O.O. 4201349680009 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6487,55

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


27.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6487,55

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6487,55

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT3 Nabavka laboratorijskih reagenasa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 3 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7093,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


19.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7093,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7093,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT4 Nabavka laboratorijskih reagenasa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 4 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma


19.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1100,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: