Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.10.2023. 12:22

(aukcija) Nabavka laboratorijskih reagenasa za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1323-1-1-192-3-434/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba/Služba za kontakt PREDRAG ŽDRALE
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Nabavka laboratorijskih reagenasa" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Nabavka laboratorijskih reagenasa" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča
Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragan Vuković
Adresa Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 210-420
Faks (058) 210-007
Elektronska pošta vdragan@ymail.com
Internet adresa www.ues.rs.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1 Nabavka laboratorijskih reagenasa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 1 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2 Nabavka laboratorijskih reagenasa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 2 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT3 Nabavka laboratorijskih reagenasa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 3 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT4 Nabavka laboratorijskih reagenasa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 4 se zaključuje na period od dana obostranog potpisivanja do potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Medicinski fakultet Foča, Studentska br.5, 73 300 Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.11.2023. 09:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: