Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.01.2024. 11:17

LOT 1701 - Rezervni dijelovi za vozila Škoda Felicija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

257-7-1-200-9-81-257/24


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 257-7-1-200-5-49/23, 257-7-1-200-5-75/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba Anel Huseinbegović
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1705 - Rezervni dijelovi za vozila Renault

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1705 - Rezervni dijelovi za vozila Renault

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DRR AUTO DOO4236536560007KiseljakBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4980,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.02.2023. - 22.02.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.02.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11011,0031.05.2023. DRR AUTO DOO
2420,0015.07.2023. DRR AUTO DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1701 - Rezervni dijelovi za vozila Škoda Felicija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1701 - Rezervni dijelovi za vozila Škoda felicija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DRR AUTO DOO4236536560007KiseljakBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9980,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.02.2023. - 22.02.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.02.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1526,0006.06.2023. DRR AUTO DOO
2955,0015.07.2023. DRR AUTO DOO
3580,0005.09.2023. DRR AUTO DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1702 - Rezervni dijelovi za vozila VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1702 - Rezervni dijelovi za vozila VW

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KARE DOO4200273040009Novo SarajevoBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15139,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.03.2023. - 20.03.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.03.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1658,0029.05.2023. KARE DOO
21373,0007.08.2023. KARE DOO
3663,0031.10.2023. KARE DOO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: