Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Reklamni materijal za podjelu putem BTL aktivnosti

Datum objave: 10.05.2018. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 09.05.2018.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO

Broj: 1183-10-SH/18

Datum: 09.05.2018.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama Lutrije BiH br. 01-58-2338-6/15. od 28.12.2015. godine, i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke br. 1183-9-SH/18 od 08.05.2018. godine, direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za javnu nabavku broj 065/18 od 30.03.2018.godine

 

1. Kao najpovoljniji ponuđači po otvorenom postupku za javnu nabavku broj 065/18, a u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke za nabavku roba, reklamni materijal za potrebe promocije Lutrije BiH, izabrane su ponude slijedećih firmi (po LOT-ovima):

 

LOT 1 - Reklamni materijal za podjelu putem BTL aktivnosti

„R&S" d.o.o. Sarajevo, sa osvojenih 100,00 bodova i cijenom od 53.969,00 KM bez PDV-a.

 

LOT 2 - Reklamni materijal za podjelu u prodajnoj mreži

„SAMAS" d.o.o. Sarajevo, sa osvojenih 100,00 bodova i cijenom od 45.000,00 KM bez PDV-a.

 

2. Ponuđači iz stava 1. ove odluke rangirani su na prvo mjesto, uz primjenu kriterija «ekonomski najpovoljnija ponuda».

3. Izabranim ponuđačima ponuditi dodjelu ugovora o nabavci.

4. Za realizaciju ove odluke odgovorni su Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

5. Ponuđači koji su učestvovali u postupku nadmetanja mogu, radi zaštite svojih prava, izjaviti žalbu Ugovornom organu na način i u roku koji je propisan čl.99-101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

6. Dalji postupak po ovoj odluci provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te Pravilnikom o javnim nabavkama Lutrije BiH.

7. Ova odluka se primjenjuje danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: