Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 12:58

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića sa pratećem sadržajem kapaciteta 84000 komada po turnusu na adresi Parići bb , Orlovo Polje, na k.č. 250 i 250/2 (dio) KO Orlovo Polje

Izvor: Akta.ba, 01.06.2022.

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA PELAGIĆEVO

Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Broj: 03-36-11/22

Dana, 31.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 80. i 88. stav 1. tačka 2, 3 i 4 ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 71/12); i člana 12. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti životne sredine("Službeni glasnik Republike Srpske",broj: 79/15) Pravilnika o postojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske",broj:124/12), Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Pelagićevo obavještava zainteresovanu javnost:

 

O PODNEŠENOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE EКOLOŠКE DOZVOLE 

za farmu za tov pilića sa pratećem sadržajem odgovornog lice Andrić Predrag

 

Dana 25.05.2022. godine podnosilac zahtjeva „Andrić farm“ doo Pelagićevo, , predalo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpsje zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za za farmu za tov pilića sa pratećem sadržajem, kapaciteta 84000 komada po turnusu na adresi Parići bb , Orlovo Polje, na k.č. 250 i 250/2 (dio) КO Orlovo Polje.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplata uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u prostorijama Opštine Pelagićevo u roku od 30 (trideset) dana i to od 01.06.2022. godine do 07.07.2022. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti primjedbe i sugestije kao i mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pismenoj formi.

Dostaviti:

1. Na oglasnu tablu Opštine Pelagićevo, 2. Evidencija,

3. Arhiva

NAČELNIК ODJELJENJA

________________________ Jovo Đorđić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: