Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina upisanih u posjedovni list 333 KO Lukavac: kuća, zgrada, njive i livade

Izvor: Oslobođenje, 24.06.2013.

Na osnovu člana 102. Zakona o stečajnom postupku, te odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika "Fabrika sode" d.o.o. Lukavac donesene u stečajnom postupku u predmetu Općinskog suda Tuzla 32 0 St 053759 07 St od 10.6.2013. godine objavljujem

JAVNI OGLAS

za prodaju imovine stečajnog dužnika

Za prodaju su određene slijedeće nepokretne stvari:

I) Nekretnine u posjedu stečajnog dužnika, upisane u posjedovni list 333 KO Lukavac, u ukupnoj površini od 124.580 m2, i to:

1. kč. 531 "Bara" kuća i zgrada (kućište), površine 113 m2, zatim dvorište pov. 220 m2, i njive IV klase površine 420 m2, ukupne površine 755 m2, (stari premjer: kč. 1090/14 "Kuća i zgrada", "Ćetenište" pov. 755 m2, upisana u zk.ul. 2703 KO Lukavac, s tim daje predmet prodaje poljoprivredno zemljište u površini od 420 m2).

2. kč. 2254/27 "Fabrički krug", pov. 4.954 m2, (stari premjer: kč. 374/5 "Fabrički krug" pov. 4.954 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac, (navedena parcela zahvaćena je regulacijom rijeke Jala). Navedena površina nije ocijepljena u katastru, tako da u stečajnoj masi treba parcelu umanjiti za 2.310 m2, tako daje predmet prodaje 2.644 m2).

3. kč. 2254/28 "Fabrički krug", površine 4.127 m2, (stari premjer: kč. 374/10 "Fabrički krug", pov. 4.127 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac), (dio parcele kč. 2254/28 u površini od 1.633 m2, zahvaćen je regulacijom rijeke Jala. Navedena površina nije ocijepljena u katastru tako da u stečajnoj masi treba parcelu umanjiti za 1.633 m2, tako da je predmet prodaje 2.494 m2).

4. kč. 2254/35 "Fabrički krug" pov. 111.955 m2, bez privredne zgrade površine 302 m2, ukupno 112.257 m2, (stari premjer: kč. 647 "Karaula" Fabrički krug, pov. 5.955 m2, upisana u zk.ul. 3750 KO Puračić, kč. 645/1 oranica "Karaula" u površini od 30.300 m2, upisana zu zk.ul. 1124 KO Puračić, kč. 247 oranica "Karaula" pov. 24.765 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac, kč. 251/1 u površini od 18.895 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac i kč. 231 Fabrički krug "Bara" pov. 32.342 m2, upisana u zk.ul. 2703 KO Lukavac, ukupno po starom premjeru površine 112.257 m2). Napomena: kč. 2254/35 će biti predmet naknadne javne prodaje.

5. kč. 2254/36 "Fabrički krug" pov. 604 m2, (stari premjer: kč. 374/11 "Fabrički krug" površine 604 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac).

6. kč. 4238/2 "Prijedor" njive III klase, pov. 955 m2, (stari premjer: kč. 251/8 "Put" pov. 955 m2, upisana u zk.ul. 787 KO Bistarac).

7. kč. 4244 "Karaula" livade III klase, pov. 928 m2 (stari premjer: kč. 251/11 "Put" pov. 928 m2, upisana u zk.ul. 787 KO Bistarac).

II) Podaci o nekretninama sadrže se u izvještaju vještaka ing. geodezije Imamović Amira, koji se nalazi na uvidu zainteresovanim licima u prostorijama stečajne uprave, zgrada Fabrike sode Lukavac, odnosno kompanije Sisecam Lukavac, Macan Marije br. 1 (sadašnja adresa: Prva ulica br. 1).

Stečajna uprava zadržava pravo izvršili korekciju i unos novih podataka u skladu sa stanjem katastarskog operata, te zemljišne knjige u pogledu nekretnina koje su izložene javnom prodajom.

III) Stečajna uprava ne zadržava odgovornost za tačnost podataka iz javnih registara ukoliko se naknadno izvrši korekcija podataka prema stanju katastarskog operata, odnosno zemljišne knjige. Također, stečajna uprava ne preuzima obavezu cijepanja parcela i formiranja parcela prema tačnom stanju posjeda u pogledu predmeta prodaje koji su navedeni pod tačkama 2. i 3. ovog javnog poziva.

IV) CIJENA:

Cijena ponuđenih nekretnina proizlazi iz izvještaja vještaka Nadžaković Zahide od januara 2009. godine, na bazi standardne metode procjene vrijednosti zemljišta. Cijena prema stanju ponuđenih parcela iznosi:

- za kč. 531/1 pov. 420 m2, ukupno 5.5400,00 KM,

- za kč. 2254/27 pov. 2.644 m2, iznos od 39.660,00 KM,

- za kč. 2254/28, pov. 2.494 m2, iznos od 37.410,00 KM,

- zakč. 2254/35, pov. 111.955, iznos od 1.679.325,00 KM,

- za kč. 2254/36, pov. 604 m2, iznos od 9.060,00 KM,

- za kč. 4238/2, pov. 955 m2, iznos od 9.072,50 KM,

- za kč. 4244, pov. 928 m2, iznos od 6.960,00 KM.

V) METOD, NAČIN I TERMIN PRODAJE:

Javna prodaja će se izvršiti otvaranjem zatvorenih ponuda. Javno otvaranje ponuda će se obaviti u srijedu, 10.7.2013. godine, sa početkom u 12 sati, u poslovnim prostorijama stečajnog dužnika - sala radničkog sindikata - objekat u krugu uprave Fabrike sode u stečaju.

VI) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica u javnom nadmetanju, saglasno uslovima oglasa osim lica koja su po zakonu isključena da učestvuju u kupovini.

VII) Uslovi učestvovanja na javnom oglasu:

Svaki ponuđač treba dostaviti uredno popunjen i potpisan obrazac ponude za nekretnine, s tim što je za valjanost ponude obavezno da se naglasi za koje nekretnine se ponuda dostavlja.

Ponuđač mora uz ponudu dostaviti ili tačne podatke o svom identitetu. Punomoćnik svakog ponuđača može pristupiti uz uslov predočavanja uredne notarski ovjerene punomoći za konkretni posao.

Prilikom dostavljanja ponude, ponuđač je dužan dostaviti dokaz o uplati iznosa od 10% u odnosu na vrijednost nekretnina navedenu u članu IV ovog javnog oglasa.

VIII) Kupac je u obavezi platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija. Uplaćeno osiguranje - učešće se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Porez na promet nepokretnosti i prava takse i svi drugi troškovi padaju na teret kupca. Nekretnine se kupuju na bazi postojećeg faktičkog stanja, te isključuju sve naknadne reklamacije. Ukoliko ponuđač odustane od kupovine, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja. Ponuđač koji je pristupi javnom otvaranju ponuda smatra se ponuđačem koji je odustao od kupovine.

IX) Kontakt-osoba i uvid u dokumentaciju: Džibrić Sead, objekat Fabrika sode Lukavac, sprat 01. kontakt-telefon: 061/873-641.

Svaki zainteresovani ponuđač može izvršiti pregled dokumentacije, izvoda iz javnih registara, te fizički pregled nekretnina uz najavu kod kontakt-osobe, radnim danom od 10 do 14 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa pa do zaključno ponedjeljka, 8.7.2013. godine.

 

STEČAJNA UPRAVA

Fehim Ugljanin, stečajni upravitelj 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: