Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mehaničke radionice na Usori Doboj

Izvor: Novosti, 10.07.2013.

„Dobojputevi" Doboj - u stečaju -

Ul. Kneza Miloša br. 93

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 05.07.2013. godine, saglasno članovima 105-107 Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik

 

OGLAŠAVA JAVNO NADMETANjE PRODAJE DIJELA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PREDMET JAVNOG NADMETANjA:

Unovčenje imovine stečajnog dužnika vrši se parcijalno i to u faktičkom i pravnom stanju sa obimom prava kojim stečajni dužnik raspolaže:

1. Mehanička radionica na Usori Doboj upisana u PL broj 723/3 KO Doboj 1/1, posjednik AD „Dobojputevi" Doboj - u stečaju - označena na:

k.p. br. 8111/1           privredna zgrada       površine      1391 m2

k.p. br. 8111              dvorište                     površine      10030m2

Početna cijena za prodaju ovog dijela imovine stečajnog dužnika iznosi 351.185,00 KM.

Uslovi prodaje:

1. Prodaja imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda

2. Predaja zatvorenih pismenih ponuda vrši se do dana 13.08.2013. godine. Ponude se podnose u pismenom obliku na adresu AD „Dobojputevi" Doboj - u stečaju - Ul. Kneza Miloša broj 93 sa naznakom „PONUDA-NE OTVARAJ".

3. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uz priloženu ponudu polože depozit u iznosu od 10% od početne cijene na žiro račun broj 567-541-11000018-29 Sberbank a.d. Banja Luka, koja uplata treba biti evidentirana na izvodu ž. računa dan prije održavanja licitacije. Pravna lica učestvuju uz ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji preduzeća putem zakonskog zastupnika ili uz punomoć punomoćnika, a fizička lica uz ličnu kartu ili putem punomoćnika i lične karte.

4. Onaj kupac čija ponuda bude i najviša nakon provedene usmene licitacije iznad početne cijene, biće proglašen za kupca sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, a koji treba u roku od 30 dana uplatiti kupoprodajnu cijenu.

5. Ukoliko proglašeni najpovoljniji kupac odustane od kupovine, stečajni dužnik zadržava pravo da depozit ne vrati, a stečajni upravnik obavještava pismenim putem sledećeg najpovoljnijeg ponuđača i poziva ga da se u roku od 8 dana izjasni da li ostaje kod ponude i u tom roku ukoliko prihvati dužan je da uplati iznos od 10% od početne cijene na ime depozita, a u narednih 30 dana od dana kada je dao izjavu da prihvati kupovinu i da uplati kupoprodajnu cijenu, jer mu se u suprotnom istekom tog roka, odnosno odustajanjem od kupovine neće vratiti uplaćeni depozit. Ponude u slučaju odustajanja idu do zadnjeg najpovoljnijeg ponuđača koji je ponudio cijenu iz oglasa.

6. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, povrat depozita biće izvršen naredni dan.

7. Porez i svi troškovi vezani za prenos vlasništva padaju na teret kupca.

8. Javno nadmetanje održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.

9. Prodaja će se izvršiti u prostorijama u Doboju u Ul. Kneza Miloša br. 93 u 10 časova, dana 13.08.2013. godine u prisustvu komisije imenovane od Skupštine povjerilaca.

10. Razgledanje imovine se može vršiti svakim radnim danom od 9 do 13 časova uz najavu, kao i uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predmetnu imovinu. Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, naknadni prigovori neće se uvažavati.

II.Kontakt telefon: 065/415-726

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: