Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja parcela u Sarajevu

Izvor: Oslobođenje, 15.09.2014.

UNIS INŽENJERING d.d. u likvidaciji

Sarajevo, Crni vrh broj 4

Rješenje Općinskog suda u Sarajevu L84/04

 

Broj: 05/14

Sarajevo, 09.09. 2014. godine

 

Likvidator društva objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

radi prodaje nepokretne imovine dioničkog društva

u likvidaciji metodom dostavljanja pisanih ponuda u zapečaćenim kovertama:

 

PREDMET PRODAJE:

1. Parcela na k.č. br. 2406, označeno kao „put" u površine 778,00 m2, upisano u z.k. ulošku broj LIV/868 k.o. Sarajevo, (stari premjer), što odgovara k.č. 611/5 k.o. Centar Sarajevo VII, i to suvlasništvo 1/2.

2. Parcela na k.č.br. 1340, označena kao „put" površine 850,00 m2 upisano u z.k. ulošku broj 1077 k.o. Sarajevo - Mahala LIV (stari premjer) što odgovara k.č. 612 Centar Sarajevo VII, i to suvlasništvo 1/2.

3. Parcele se nalaze na adresi: Sarajevo ulica Crni vrh broj 2.-6.

Na gore navedenoj nekretnini nema utvrđenih služnosti i stvarnih upisanih tereta kod Općinskog suda u Sarajevu, Zemljišno knjižnog ureda.

 

CIJENA:

Prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke procijenjena vrijednost nekretnina iznosi: 407.000,00 KM.

Cijena nekretnina ne sadrži porez na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina kao i notarske usluge plaća kupac.

Nekretnine se ne mogu prodati ispod 50% procijenjene vrijednosti.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Prodaja nekretnina će se vršiti putem javnog nadmetanja u prostorijamma ZIF MI GROUP u ulici Zagrebačka broj 50, sprat II.

 

U srijedu, 01. oktobra 2014. godine u 12 sati.

 

NAČIN PRODAJE I USLOVI UČESTVOVANJA U JAVNOM NADMETANJU

U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku FBiH, koja su prethodno dala osiguranje. Osiguranje iznosi 10.000,00 KM. Zainteresovana lica su dužna prije početka javnog nadmetanja dostaviti likvidatoru društva primjerak uplatnice kao dokaz o uplati osiguranja. Osiguranje se uplaćuje na račun društva UNIS INŽENJERING d.d. u likvidaciji Sarajevo, broj računa: 1610000046730052, kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom:, osiguranje za učešće u javnom nametanju.

Ponuđači će na dan nadmetanja predati likvidatoru zapečaćene ponude, koje će pred komisijom biti javno otvorene u zakazano vrijeme.

Ponuda sa najvećom cijenom će biti proglašena pobjednikom, a kupac je dužan da u roku od 30 dana položi ukupnu cijenu. 

Ponuđačima, osim tri najbolja osiguranje se vraća odmah po zaključenju javnog nadmetanja.

Ukoliko kupac sa najvećom ponudom ne položi cijenu u roku od 30 dana, prodavač će prodaju proglasiti nevaljalom, zadržati osiguranje i nekretninu prodati drugom po redu, koji je obavezan ugovorenu cijenu položiti u roku od 30 dana, a ako ni drugi kupac ne položi cijenu u roku od 30 dana, prodavač će postupiti kao u predhodnom slučaju.

Sve potrebne dodatne informacije možete dobiti na telefon broj: 061 160 609.      

 

Likvidator        

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: