Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.12.2020. 08:23

Prodaja motela Čavljak (zemljište, zgrada motela, inventar, kao i sva druga prava), Vitkovac (zemljište, kao i sva druga prava), Alfa Paromlinska (poslovni prostori, garaže u objektu, kao i sva druga prava), Mostar - Sjeverni logor (prava na zemljište i objekte)

Izvor: Večernji List, 15.12.2020.

U skladu sa odredbama člana 101,102,103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04,42/06,52/18 te Odluke Skupštine povjerilaca Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju od 16.09.2019.godine i Odluke Odbora povjerioca broj 21-3/2020 od 08.12.2020.godine, stečajni upravnik „Hidrogradnja" Sarajevo u stečaju objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju putem VII (SEDMOG) usmenog javnog nadmetanja imovine (svih prava na imovinu) pod A Stečajnog plana reorganizacije “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo u stečaju

 

Lot I

Motel “Čavljak” (zemljište, zgrada motela, inventar, kao i sva druga prava)

početna cijena 892.541,18 KM

 

LOT II

Vitkovac (zemljište, kao i sva druga prava)

početna cijena 1.196.640,88KM

 

LOT III

Alfa Paromlinska (poslovni prostori, garaže u objektu, kao i sva druga prava)

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a III iznosi 189.534,34K M

1. ili pojedinačno po katastarskim česticima i to:

ZK uložak bfoj 15332,15336 K.O. SP. DOLAC (Garaža + Skladište 30+25m2)

početna cijena 43.653,28KM  

 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E126

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-27 koji se sastoji od prostor površine 25,06 m2, ukupno 25,05 m2 POSLOVNI PROSTOR

25

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E130

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 3 1 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-31 koji se sastoji od prostor površine 30,60 m2, ukupno 30,60 m2 POSLOVNI PROSTOR

30

 

1. ZK uložak broj 15335 K.O. SP. DOLAC (poslovni prostor 24m2)

početna cijena 19.022,32KM 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E129

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 31 to POSLOVNI PROSTOR L3-S-30 koji se sastoji od prostor površine 24,26 m2, ukupno 24,25 m2 POSLOVNI PROSTOR

24

 

2. ZK uložak broj 15287 K.O. SP.DOLAC (poslovni prostor 70m2)

početna cijena 99.858,74KM 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E81

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 2 1 to POSLOVNI PROSTOR L2-PS-20 U prizemlju koji se sastoji od prostor površine 25,87 m2, WC površine 3,45 m2, ukupno 29,30 m2 u suterenu koji se sastoji od prostorije površine 41,93 m2 ukupno 41,95 m2. POSLOVNI PROSTOR

70

 

3. ZK uložak broj 15422 K.O. SP.DOLAC (garaža 41m2)

početna cijena 27.000,OOKM 

Katastarska čestica

Oznaka nekretnine

Površina u m2

968/10E216

Poseban dio stambeno poslovne zgrade ALFA-LAMELA 4 1 to GARAŽA L4-G-01 površine 41,10 m2.

GARAŽA

41

 

PREDNOST IMAJU PONUĐAČI KOJI PONUDE KUPOVINU KOMPLETNOG LOTA III PO TAČKAMA SA UKUPNOM POČETNOM CIJENOM.

 

LOT IV

Mostar - Sjeverni logor (prava na zemljište i objekte)

početna cijena 127.655,38KM

 

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina (sva prava) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom staniu bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine te njenih prava je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 29.12.2020.godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža - Sarajevo za sve Lot-ove a po redoslijedu kako je naprijed navedeno.

5. Stečajni dužnik Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju zadržava pravo da odustane od prodaje imovine bez nadoknade eventualnih troškova, izuzev osiguranja koji su uplatili zainteresovani kupci.

 

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 10% od početne cijene.

2. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju za LOT III imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 5% za LOT III kao cjelinu ili 10% za pojedinačne katastarske čestice početne cijene.

3. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 0000019166 kod Union Banke Sarajevo ili na račun broj: 186101 031030 4671 kod Turkish Ziraat banke tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 29.12.2020.godine do 10,00 sati.

4. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

5. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb. llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 50.00 KM po Lot-u.

6. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

7. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 061/338-937: 033 781610

8. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 033 781610, kontakt osoba Lužić Zuikaid (za LOT -1), Alić Adis (za LOT-II), Lejla Smajović- Hadžišabanović (za LOT III).

9. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

10. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

11. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao i sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Stečajni upravnik

Zijad Fazlagić dipl.ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: