Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 10:14

Prodaja zemljišta, objekta štamparije, objekta mlina, privredne zgrade,ekonomskog dvorišta i objekta prodavnice u Derventi

Izvor: Glas Srpske, 27.05.2016.

D.o.o. "Interprom" Derventa u stečaju, Derventa, Alekse Šantića bb. na osnovu rješenja o otvaranju stečajnog postupka br. 60 0 St 022791 16 St, Okružnog privredaog suda u Doboju i odluke skupštine povjerilaca od 19.4.2016. te saglasnosti suvlasnika mlina d.o.o. "Metalac MBM" Derventa objavljuje:

 

2. JAVNO NADMETANJE

za prodaju nepokretne imovine društva zemljišta i objekata kako slijedi:

 

1. Zemljitše i objekat štamparije k.č. 115/9 Jasenci njiva treće klase površine 11.248 m2 i privredna zgrada površine.4.994 m2, k.č. 115/44 njiva treće klase površine 228 m2, i k.č. 115/45 njiva treće klase površine 37 m2 sve vlasništvo D.o.o. "Interprom" Derventa u stečaju sa udjelom 1/1 upisanim u PL 3222/13 i ZK uložak br. 32 KO Derventa I.

Procijenjena vrijednost objekta sa zemljištem od vještaka 1.671.876,00 KM

Početna cijena za licitiranje 1.050.000,00 KM

 

2. Udio I d.o.o. Interprom Derventa u stečaju, i udio 1A d.o.o. Metalac MBM Derventa zemljište i objekat Mlina u Kalenderovcima, Jezerce k.č. 1184/4 privredna zgrada površine 96 m2, Jezerce ekonomsko dvorište površine 1.644 m2 upisano u u PL 542/2 i KZ uložak 20 KO Kalenderovci procjena sudskog vještaka 73.687,00 KM

Početna cijena za licitiranje 35.000,00 KM

 

3. Objekat prodavnice površine 79,62 m2 Derventa Vuka Karadžića bb. upisan u izvod iz IKUU br. 763; PL 3351 katastarska parcela 3925 procjena 97.748,00 KM

početna cijena za licitiranje 80.000,00 KM

 

Napomena:

Zemljište i objekti se prodaju u vićenom i trenutnom pravnom stanju, a na kupca se prenosi obim prava kojima stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, a u skladu sa članom 106 Zakona o stečajnom postupku. Sve troškove poreza, notarske troškove, i sve druge troškove koji proisteknu iz pravnog posla snosi kupac.

Licitacija će se održati u ob|ektu štamparije d.o.o. "Interprom" Derventa, Kninska bb. u srijedu, 14.6.2016. godine, u 11 časova.

Prije početka licitacije svi učesnici su dužni uplatiti akontapiju u iznosu od 10.000,00 KM za nekretninu pod bojem 1; 3.000,00 KM za nekretninu pod rednim brojem 2; i 3.000,00 KM za nekretninu pod rednim brojem 3. u gotovom ili žiralno na transakcioni račun br. 555 30000260574 63 otvorenog kod Nove banke Banjaluka poslovnica Derventa. U slučaju odustajanja od izlicitiranog iznosa akontacija se ne vraća. Za učesnike koji ne izlicitiraju uplaćeni iznos se vraća. Pravo licitacije imaju sva pravna i fizička lica. Ponijeti ličnu kartu i potpisana ovlašćenja za pravna lica. Licitacija će se održati i ako bude prijavljen samo jedan učesnik. Kontakt osoba za razgledanje i informisanje je Knežević Drago mob. 065 404 769. Mob. steč. upravnika je 065 534 222.

 

Stečajni upravnik:

Simo Cvijetić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: