Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.05.2016. 11:25

Prodaja zemljišta KO Donji Butmir, Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 28.05.2016.

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101. i članom 108. Zakona o stečajnom postupku, SI. Novine FBiH broj 29/03 i 32/04, te odluke Odbora povjeritelja stečajnog dužnika od 19.05.2016.god. u predmetu 65 0 St 142104 10 St Općinskog suda u Sarajevu, stečajni upravnik oglašava

 

JAVNU PRODAJU

nekretnina stečajnog dužnika

 

 

1. Objavljuje se prodaja imovine " Energoinvest-Termoaparati", d.d. u stečaju Sarajevo, Tvornička br. 3, Ilidža i zakazuje termin prodaje 24.06.2016 god. u 11,00 sati u prostorijama stečajnog dužnika, Tvornička 3, Sarajevo.

 

2. Predmet prodaje - nekretnina stečajnog dužnika.

2.1.   Parcela zemljišta KO: SP_Donji Butmir, ZKU br. 254 slijedećih oznaka:

Zemljište:

KČ 47/1 – dvorište 10.384,00 m2 - ZKU 254, , KO: SP_Donji Butmir

 

3. Početna prodajna cijena za navedenu imovinu u tački 2.1 iznosi 363.440,00 KM u neto iznosu,bez poreza.

 

4. USLOVI I NAČIN PRODAJE

4.1. Navedena nepokretna imovina prodaje se, kako je navedena u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje.

4.2.Prodaja je uspjela i sa jednim ponuđačem.

4.3. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna pravna lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 10%, od početne prodajne, na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1610000092550039 kod Raiffesen bank d.d. Sarajevo.

4.4.Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja.

4.5.Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez PDV-a, te plaćanje PDV-a za stavke koje podliježu plaćanja istog na osnovu Zakonao PDV-u snosit će kupac.

4.6.Na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini cea 10 % od početne prodajne cijene imovine iz ovog oglasa.

4.7.Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 2 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

4.8.Sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac, kao i plaćanje PDV-a.

4.9.Imovina se kupuje po principu " viđeno - kupljeno", u pravnom i faktičnom stanju, te se naknadno reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

4.10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 10 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Uplaćeni depozit je garancija za isplatu ukupne kupoprodajne cijene i ukoliko kupac ne ispoštuje uslove ugovora gubi pravo na uplaćeni depozit u cjelosti.

4.11.Prva dva najpovoljnija ponuđača se proglašavaju za prvog i drugog kupca. Drugi kupac ostaje u tom statusu dok prvi kupac ne izvrši svoje obaveze navedene u oglasu ili eventualno ne odustane od kupo-vine, u kojem se slučaju odmah poziva drugi kupac na zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Ponuđa-čima koji nisu stekli status prvog ili drugog kupca uplaćeni depozit se vraća, osim drugog kupca kojem će se izvršiti povrat depozita nakon zaključivanja ugovora stečajnog dužnika sa prvim kupcem.

4.12.Prodavač može odustati od rjrodaje imovine, kao i odabrani ponuđači od kupovine do zaključenja kupoprodajnog ugovora uz obavezu vraćanja depozita.

4.13. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika na: tel. / fax. 033/234-745, web: www.tat.ba

 

Stečajni upravnik

mr. Hamdija Muratović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: