Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 09:45

Prodaja proizvodne hale montažnog tipa izgrađenog od drveta k.o. Dubrave Gornje

Izvor: Oslobođenje, 29.05.2016.

U skladu sa članovima 25. i 51, a uvezi sa članom 106. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH, broj 29/03 i 32/04) te odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika od 10.5.2016. godine u predmetu broj 32 0 St 061293 04 St Općinskog suda u Tuzli, stečajni upravnik oglašava

 

 JAVNU PRODAJU

nekretnina stečajnog dužnika

 

1. Objavljuje se prodaja imovine Zemljoradnička zadruga "Živinice" u stečaju Živinice, Bišinska bb i zakazuje termin prodaje za ponedjeljak, 6.6.2016. godine, u 12 sati u mjestu prodaje Dubrave Gornje.

 

2. Predmet prodaje - nekretnina stečajnog dužnika

2.1. Proizvodna hala montažnog tipa izgrađenog od drveta, vanjskih dimenzija u osnovi 12,60x8,40 m ukupne površine 105,84 m2, visine 2,90 m po cijeni od 5.000,00 KM. Objekat se nalazi na parceli označenoj prema novom premjeru kao k.č. broj 474/1 "Polje, kuća i zgrada, dvorište, pašnjak II klase" upisana u PL broj 443, k. o. Dubrave Gornje. Objekat predstavlja vanknjižno vlasništvo u ZK izvatku broj 36, broj parcele 679/29 k.o. SP Dubrave, a u B vlasničkom listu upisano kao 1/1 državna svojina. Kupac kupuje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i fizičkom stanju te prihvata obavezu namirenja svih troškova prenosa vlasništva.

 

3. USLOVI I NA.ČIN PRODAJE:

3.1. Navedena nepokretna imovina prodaje se po principu "viđeno-kupljeno".

3.2. Prodaja je uspjela i sa jednim ponuđačem.

3.3. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna pravna i fizička lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 10% od prodajne cijene za predmet prodaje, na transakcioni račun stečajnog dužnika broj 13211000311739282 otvoren kod NLB banke d.d. Sarajevo, 2 dana prije dana prodaje.

3.4. Ponuđena cijena bit će početna cijena nadmetanja.

3.5. Ponuđačima koji na javnom oglasu nisu stekli status kupca i drugog najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

3.6.Sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

3.7.Imovina se kupuje po principu "viđeno-kupljeno", u pravnom i faktičnom stanju, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

3.8. Prodavač je dužan u roku od 5 dana od dana održane javne prodaje zaključiti kupoprodajni ugovor sa odabranim kupcem.

3.9. Najniži iznos za podizanje cijene je 100,00 KM.

3.10.Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Uplaćeni depozit je garancija za isplatu ukupne kupoprodajne cijene i ukoliko kupac ne ispoštuje uslove ugovora, gubi pravo na uplaćeni depozit u cijelosti.

3.11. Prva dva najpovoljnija ponuđača se proglašavaju za prvog i drugog kupca. Drugi kupac ostaje u tom statusu dok prvi kupac ne izvrši svoje obaveze navedene u oglasu ili eventualno ne odustane od kupovine, u kojem se slučaju odmah poziva drugi kupac na zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Ponuđačima koji nisu stekli status prvog ili drugog kupca uplaćeni depozit se vraća, osim drugog kupca kojem će se izvršiti povrat depozita nakon zaključivanja ugovora stečajnog dužnika sa prvim kupcem.

3.12.Prodavač može odustati od prodaje imovine, uz obavezu vraćanja depozita, kao i odabrani ponuđač do zaključenja kupoprodajnog ugovora u kom slučaju gubi pravo na na povrat uplaćenog depozita.

3.13. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom od 12 do 15 sati za nekretnine na mjestu prodaje u Dubravama Gornjim, općina Živinice i na telefon 061 139 661 stečajni upravnik i 061 280 132 Fikreta.

 

Stečajni upravnik Kabadajić Ruzmir, mr. sc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: