Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja parkinga i dvorišta (Donji Butmir)

Izvor: Oslobođenje, 20.05.2013.

 

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101. i članom 108. Zakona o stečajnom postupku, SI. novine FBiH broj 29/03 i 32/04, te odluke Odbora povjeritelja stečajnog dužnika od 17.05.2013.god. u predmetu 65 0 St 142104 10 St Općinskog suda u Sarajevu, stečajni upravnik oglašava

 

JAVNU PRODAJU

nekretnina stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem za 07.06.2013. god. u 14.45 sati u kancelariji Energoinvest-Termoaparati, d.d. u stečaju Sarajevo, Tvornička br. 3, Ilidža

2. Predmet prodaje - nekretnine stečajnog dužnika.

3. Početna prodajna cijena za navedenu imovinu iznosi po KČ-ovima u neto iznosu, bez PDV-a, po procjeni sudskog vještaka

3.1 KČ 19/3 - parking 3.000 m2 x 63,00 KM = 189.000 KM - ZK 1346, KO,SP_Donji Butmir

3.2. KČ 17/2 - parking 1.802 m2 x 82,30 KM = 148.305 KM - ZK 1375, KO, SP_Donji Butmir

3.3. KČ 17/3 - parking 1.594 m2 x 82,30 KM = 131.186 KM - ZK 1375, KO, SP_Donji Butmir

3.4. KČ 17/1 - dvorište 1.045 m2 x 72,60 KM = 75.867 KM - ZK 254, KO, SP_Donji Butmir, u sponi

 

Uvjeti i procedura prodaje:

4.1. Nepokretna imovina se prodaje po katastarskim česticama, pojedinačno!

4.2. Ponuđena cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene utvrđene u ovom oglasu.

4.3. Način prodaje putem usmenog javnog nadmetanja,"tko da više", sa početnom cijenom ista-knutom u ovom oglasu, a sa povećanjem za svako nadmetanje najmanje 1.000,00 KM.

4.4. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršili uplatu garancije (depozita) na transakcioni račun Energoinvest-Termoaparati, d.d. u stečaju br. 1610000092550039 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo iznos 10% od početne prodajne po KČ-u.

4.5. Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva, zatim se proglašava drugi po redoslijedu ponuđač, odnosno kupac.

4.6. Učesnicima javnog nadmetanja čija ponuda ne bude prihvaćena, garancija (depozit) će se vra¬titi u roku 24 sata od dana okončanja javnog nadmetanja.

4.7. Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prijenosa vlasništva snosi kupac.

4.8. Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od da¬na prodaje i sve troškove vezane za naknadno zaključenje ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

4.9. Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenje ugovora poziva se sljedeći najbolji ponuđač.

4.10. Sva imovina se prodaje po pricipu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu neće uvažavati.

4.11. Ne može se prodati nekretnina ispod početne prodajne cijene.

4.12. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10 do 13 sati. Kontakt na tel./fax. 033/234-745, web: www.tat.ba

 

Stečajni upravnik

Mr. Hamdija Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: