Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Prodaja nekretnina u Sinju: zgrada i dvorište

Izvor: Slobodna Dalmacija, 23.05.2013.

 

TIM - SPORT d.o.o. u stečaju

OGLAS za

 PRODAJU

imovine stečajnog dužnika TIM - SPORT d.o.o. u stečaju

 

L IMOVINA KOJA JE PREDMET PRODAJE

1. nekretnina: pravo građenja na č.zgr. 1287/1 k.o. Sinj, u Sinju u naravi dvorište od 2104 m2, zgrada od 481 m2, zgrada od 161 m2;,

pravo korištenja objekta bazena i njegovog pratećeg sadržaja na čest. zgr. 1287/3, k.o. Sinj, u Sinju, ukupne površine 3 265 m2,

2. oprema u teretani

 

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

1. Prodaja se obavlja u stečajnom postupku nad uvodno navedenim Dužnikom. Sve stvari se prodaju kao zaokružena cijelina po zaokruženoj najmanjoj početnoj cijeni od 1.232.800.00 EUR-a.(zajedno nekretnine i oprema) protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaiu na dan plaćanja.

2. Pravo podnošenja pisanih ponuda i sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe pod uvjetima iz ovog oglasa, a inozemne osobe još i pod uvjetom da po pozitivnim propisima mogu stjecati pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Ponuda mora sadržavati sve podatke o prijavitelju (ime, prezime, adresu, OIB, cijenu i potpis za fizičke osobe, odnosno, za pravne osobe - tvrtka/naziv, sjedište, OIB, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom).

3. Novo ročište za javno otvaranje prispjelih pismenih prijava i usmenu javnu dražbu zakazuje se dan: ČETVRTAK 6. lipnja 2013. godine, s početkom u 12,00 sati, u Trgovačkom sudu u Splitu, Split, Sukoišanska 6, soba broj: 121/1 kat, sudnica broj:5.

4. Podnositelji pismenih ponuda nužni su najkasnije do ponedjeljka 3. lipnja 2013. godine poslati pisanu prijavu za dražbu i uplatiti jamčevinu. Jamčevina iznosi 2,5% od ukupne zaokružene najmanje početne cijene, ti. iznos od: 30.820,00 EUR-a plativo u kunama prema srednjem tečaiu na dan plaćanja. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj 2386002 - 1110095868; koji se vodi kod Podravske banke d.d„ sa svrhom uplate: jamčevina u predmetu 14. St -131/2011". Ponuditelji su uz prijavu dužni dostaviti i dokaz o plaćenoj jamčevini, a pismene prijave sa dokazom o plaćenoj jamčevini dostavljaju se na adresu „Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, sa naznakom Ponuda na Oglas u predmetu 14.St-131/2011 -NEOTVARATI."

5. Uvid u potpuni tekst oglasa može se izvršiti na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore i Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu.

6. Sve obavijesti i kao i dogovor u vezi pregleda stvari koje se prodaju po ovom oglasu, mogu se dobiti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 sati u dogovoru sa stečajnim upraviteljem: Mirto Kozina, na brojeve mobitela 091 -3585810 i telefona 021/771 - 528.

 

Stečajni upravitelj

Kozina Mirko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: