Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 15:06

Opšta rasprava o Zahtjevu za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE u solarnoj fotonaponskoj elektrani KENO, opština Breza, ograničene instalisane snage 23 kW AC

Izvor: Akta.ba, 13.06.2022.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-56-8/22 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 09.06.2022. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

 

FERK je 16.03.2022. godine primio od SOLARNA ELEKTRANA „KENO“ vlasnik Abdukić Kenan iz Breze Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE u solarnoj fotonaponskoj elektrani „KENO“, ul. Vrbovik bb, opština Breza, ograničene instalisane snage 23 kW AC

(29,12 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 30 MWh, pod brojem UP1-06-13-1-56-1/22, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola. Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE za SOLARNA ELEKTRANA „KENO“ vlasnik Abdukić Kenan iz Breze FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 20.06.2022. godine do 10:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za  sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 20.06.2022. godine do 10:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

  Nacrt  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: