Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Opšta rasprava na Nacrt Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije

Datum objave: 20.05.2023. 09:29 / Izvor: Glas Srpske, 20.05.2023.

Broj: 01-328-2/23

Datum: 18.05.2023. godine

Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 20. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/21) i člana 11. Pravilnika o javnom razmatranju i postupku rješavanja sporova (Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/21), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, na 68. redovnoj sjednici, održanoj 18.05.2023. godine, utvrdila Nacrt Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika), koji se upućuje na javno razmatranje.

U postupku javnog razmatranja Nacrta pravilnika, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu, u Trebinju, u prostorijama Regulatorne komisije, ulica Кraljice Jelene Anžujske br. 7, u srijedu 31. maja 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/22), propisao je nadležnost Regulatornoj komisiji da donese pravilnik o izdavanju sertifikata, kojim se propisuju kriterijumi za izdavanje sertifikata, postupak izdavanja, sadržaj sertifikata, njegovo produženje, prenos, izmjena, vođenje Registra izdatih sertifikata, kao i pojednostavljena procedura izdavanja sertifikata za proizvodna postrojenja kupaca-proizvođača

Opšta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i zainteresovanih lica u cilju pribavljanja komen-tara na Nacrt pravilnika, neposredno na samoj raspravi. Vrijeme za davanje komentara može biti ograničeno u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditelja postupka.

Nacrt pravilnika stavljen je na raspolaganje javnosti na internet stranici Regulatorne komisije "www.reers.ba". Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na Nacrt pravilnika putem pošte, na adreeu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Кraljice Jelene Anžujske br. 7,89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: "regulator@reers.ba". najkasnije do 02. juna 2023. godine.

Кomentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije oba-vezna da ih razmatra.

Predsjednik Vladislav Vladičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: