Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.08.2023. 14:27

Javna rasprava o Nacrtu Strategije omladinske politike općine Vitez za razdoblje 2023.-2030., Nacrtu Smjernice za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika i analiza ankete

Izvor: Akta.ba, 03.08.2023.

03.08.2023

 

Na temelju/osnovu čl. 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na 22. sjednici održanoj dana 28.7.2023.godine d o n i j e l o  j e


Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po

– Nacrtu Strategije omladinske politike općine Vitez za razdoblje 2023.-2030.g.,

– Nacrtu Smjernice za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika,

– Analiza ankete.

I


O navedenim dokumentima vodit će se javna rasprava.
Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne dopune ili korekcije teksta na Nacrt Strategije omladinske politike i na Smjernice za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika.
Materijal će građanima biti dostupan  na DNU OVE STRANICE.
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare   i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info ili direktno Službi za društvene djelatnosti putem protokola općine Vitez.
Javna rasprava traje 20 dana od dana postavljanja vijesti na web stranicu općine Vitez tj. do 23.08.2023.g.

II


Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.

 

DOKUMENTI

Nacrt strategije omladinske politike 2023.-2030.

Zaključak – javna rasprava – Nacrt strategije omladinske politike 2023.-2030.

Nacrt smjernica za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika

Zaključak – javna rasprava – Nacrt smjernica za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: