Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 16:48

Poziv na uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja, k.p. 1370 k.o. Fojnica

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA FOJNICA

SLUŽBA ZA URBANIZAM, GRAĐENJE, KATASTAR IIMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

Broj: 05-19-10848/22 Fojnica 24.06.2022. godine

 

Služba urbanizma, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove rješavajući po zahtjevu Pita Jusufa iz Fojnice za dogradnju stambenog objekta na parceli označenoj kao kč. 1370 ко Fojnica, na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB", broj 11/14) upućuje:

 

POZIV

za uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja

 

1.Pozivamo       vlasnike ili posjednike nekretnina i nosioce drugih stvarnih prava na nekretninnama, kao i vlasnike i posjednike i nosioce stvarnih prava na nekretninnama koje neposredno graniče s nekretninom ili se nalaze u neposrednoj blizini nekretnine, označene kao k.p. 1370 k.o. Fojnica, da izvrše uvid u Idejni projekat dogradnje stambenog objekta, izrađen od strane ,,AGD biro" doo Fojnica.

 

2.         Uvid se može izvršiti lično ili putem punomoćnika dana 12.07.2022. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u zgradi Općine Fojnica (kancelarija br. 111 -1 sprat).

 

3.         Stranke u postupku se nakon uvida u idejni projekat izjašnjavaju se o urbanističko tehničkim uslovima za dogradnju stambenog objekta.

 

4.         Ako stranke u postupku ne pristupe uvidu u projektnu dokumentaciju u određenom roku, smatra se da im je pružena mogućnost uvida u Idejni projekat, te isti iz tog razloga ne mogu tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke saglasnosti/lokacijske informacije nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB", broj 11/14).

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: