Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.10.2023. 11:17

Javni poziv za uvid u idejni projekat fotonaponske (solarne) elektrane FNE Lena 2, instalirane snage 75 MW, na lokalitetu Polog, na zemljištu označenom kao k.č. br. 6679/21, 6679/22, 6679/23, 6679/24, 6679/25, 6679/26 i 6679/37 K.O. Polog, na području Grada Mostara

Izvor: Akta.ba, 06.10.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

o b j a v lj u j e

 

J A V N I P O Z I V 

za uvid u 

IDEJNI PROJEKAT FOTONAPONSKE ELEKTRANE „LENA 2/75“ autor projekta: Tehnozaštita d.o.o. Mostar investitor: Solar Lena d.o.o. Grude

 

1.

 

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti za radove na izgradnji fotonaponske (solarne) elektrane FNE Lena 2, instalirane snage 75 MW, na lokalitetu Polog, na zemljištu označenom kao k.č. br. 6679/21, 6679/22, 6679/23, 6679/24, 6679/25, 6679/26 i 6679/37 K.O. Polog, na području Grada Mostara.

 

2.

 

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

 

3.

 

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva.

 

4.

 

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

 

Broj: UP1-03-19-2-1076/23

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: