Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.04.2022. 15:31

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ZAGRLJAJ d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 24, 30.03.2022


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Edina Bučan, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Drušvo sa ograničenom odgovornošću za radno i profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "ZAGRLJAJ" Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb Sarajevo-Novo Sarajevo, na
ročištu održanom dana 24.03.2022. godine donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nadpravnim licem Drušvo sa ograničenom odgovornošću za radno i profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "ZAGRLJAJ" Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb Sarajevo-Novo Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Aida Skorupan iz Sarajeva, ulica Cazinska 32., Sarajevo.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije. BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaranja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 065-01-0682-17, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.


Broj 65 0 L 949920 22 L
24. marta 2022. godine
Sarajevo
(O-256/22) 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: