Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.03.2023. 10:19

(ispravka) Prodaja službenog motornog vozila VW Tuareg

Izvor: Glas Srpske, 16.03.2023.

 

ISPRAVKA objavljene Licitacije

radi prodaje službenog motornog vozila Agencije - VW Tuareg

 

Ispravka se odnosi na tekst objavljene licitacije dana 14.03.2023. godine za prodaju motornog vozila Agencije -VW Tuareg, u dijelu iznosa početne prodajne cijene i dijela koji se odnosi na mjesto i vrijeme otvaranja ponuda i glase:

- Početna prodajna cijena koja iznosi 12.107,43 KM

- Rok za prijem prijava-ponuda ističe 24.03.2023. godine u 11,00 sati. Prijave - ponude koje budu dostavljene nakon isteka navedenog roka za prijem će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Prijave-ponude će se otvarati istog dana 24.03.2023. godine u 11,15 sati u prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije, Sarajevo, Mehmeda Spahe 1. Posebna Komisija Agencije će na dan 24.03.2023. godine u 11,15 sati izvršiti javno otvaranje prispjelih prijava - ponuda u prostorijama Agencije, ul. Mehmeda Spahe 1,71000 Sarajevo, sala prizemlje, a istom mogu prisustvovati ponuđači uz prezentaciju lične karte (za fizička lica) ili ovlaštena lica ponuđača (za pravna lica) uz prezentaciju punomoći..

 

Ostali dio teksta licitacije ostaje nepromijenjen.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: