Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 13:53

Izdavanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju objekta Pošte 71230 Kalinovik

Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj:  1.-1410-2/16 od dana 06.06.2016. godine, objavljuje

 

 

OGLAS

za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju objekta Pošte 71230

Kalinovik

 

 

• Predmet zakupa: poslovni prostor površine 63,26 m², u prizemlju objekta Pošte 71230 Kalinovik, Ul. Šumadijska 4.

• Uslovi zakupa:

• Minimalna cijena zakupa poslovnog prostora iznosi 3,00 KM/m² bez PDV,  na mjesečnom nivou;

• Vrijeme trajanja Ugovora je 1 godina, uz otkazni rok od 30 dana;

• Zakupac snosi sve režijske troškove (troškovi električne energije prema utrošku na kontrolnom brojilu, troškovi vode prema utrošku sa vodomjera, troškovi grijanja se plaćaju od  01.10.2016. godine po cijeni od 2,30 KM/m² bez PDV mjesečno), kao i troškove tekućeg održavanja;

• Prostor se izdaje u viđenom stanju;

• Troškove eventualnog prilagođavanja poslovnog prostora kao i pribavljanje potrebne dokumentacije, saglasnosti i dozvola nadležnih organa snosi Zakupac, uz prethodnu saglasnost Zakupodavca u pisanoj formi;

• Zakupnina se obračunava od dana stupanja Ugovora na snagu;

• Predmetni poslovni prostor se ne može izdavati u podzakup, bez saglasnosti Zakupodavca;

• Kaucija za učešće na javnom nadmetanju iznosi 10% od minimalne cijene zakupa, odnosno 19,00 KM i uplaćuje se na žiro račun 5621008000000561 kod “NLB banka a.d. Banjaluka”. Kaucija se uračunava u iznos zakupnine, ponuđača sa kojim se sklopi Ugovor o zakupu, dok se vraća ponuđačima koji ne prođu na javnom nadmetanju.

• Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Preduzeće za poštanski saobraćaja a.d. Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banjaluka, sa jasnom naznakom “PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU POŠTE 71230 KALINOVIK – NE OTVARATI”.

• Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od objavljivanja oglasa.

• Kontakt osoba: Nikola Šupljeglav, 051/246-000.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: