Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 08:34

Odluka o prodaji zgrade Duhanske stanice, k.o. Grude

Izvor: Akta.ba, 07.03.2023.

SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE GRUDE

Broj: 1/23

Grude, 7. ožujka 2023.

 

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima («Službene novine Federacije BiH» broj: 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH» broj: 17/14), članaka 2.,5. i 6. Odluke o postupku, načinima i uvjetu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 3/15), članka 109. stavak 1. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 95. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/10, 8/10, 3/19 i 4/21), Općinsko vijeće Grude na 16. sjednici od 7. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U

o prodaji zgrade „Duhanske stanice" putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni oglas o prodaji zgrade Duhanske stanice u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije.

 

Članak 2.

Predmet prodaje je poslovni objekt „Duhanska stanica Grude" površine 1.420 m2 i pripadajuće dvorište površine 2.076 m2 upisano u posjedovni listi broj: 160 za k.o. Grude-grad i z.k, uložak broj: 2.890 za k.o. Grude-grad kao vlasništvo i posjed općine Grude s djelom 1/1.

 

Članak 3.

Početna tržišna cijena građevine iz prethodnog stavka bit će određena procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.

 

Članak 4.

Prodaju nekretnine iz članka 2. ovog Zaključka izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, sukladno odredbama Odluke o postupku, načinima i uvjetu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude.

 

Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju rezultata javnog nadmetanja-licitacije, po dostavljenom izvješću Povjerenstva o rezultatima licitacije s uspješnim ponuditeljima može zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarske isprave za nekretninu iz članka 2. ovog Zaključka.

Kupoprodajnim ugovorom će se regulirati način plaćanja nekretnine iz članka 2. ovog Zaključka.

Kupac nekretnine preuzima obvezu plaćanja cijene nekretnine i notarske obrade isprava.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Grude.

 

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE              Predsjednica

Broj: 01-23-337/23

Grude, 7. ožujka 2023. godine       Franka Leko, v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: