Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 10:01

(HR) Prodaja hotela Bastašica, Drvar

Izvor: Glas Srpske, 27.03.2023.

Abilia d.o.o.,

Obala V. Nazora 1, Rovinj

objavljuje:

 

Natječaj

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, Mostar:

 

Nekretnina u Drvaru, Bastasi bb, u naravi poslovni objekt - hotel Bastašica ukupne neto površine 918,05m2 i pripadajućeg zemljišta površine 1.144,00m2

Početna kupoprodajna cijena za nekretninu definirana je u natječajnoj dokumentaciji.

Nekretnina se prodaju u viđenom stanju. Ponuditelj snosi sve troškove u svezi sa davanjem ponude po ovom natječaju.

Informacije o uvjetima natječaja o nekretnini koja je predmet prodaje po ovom natječaju mogu se dobiti na brojeve telefona +385 091/170 5152 ili +385 052/801 207, e-mail: prodaja(5)abilia.hr

svakim radnim danom od 08,00 -16,00 sati, Abilia d.o.o. Rovinj.

Prodavatelj zadržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja bilo koje ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i zato ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju te nije obvezan objasniti razloge takve odluke.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omot-nicama.

Rok za predaju ponuda je do 27.04.2023. godine do 14,00 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: