Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta k.o. Donji Mamići, Grude

Datum objave: 08.05.2023. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 27.04.2023.

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 24. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 3/15), i članka 109. stavak 1. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15), rješavajući po zahtjevima u predmetima raspolaganja nekretninama, Općinsko vijeće Grude na 18. sjednici od 27. travnja 2023. godine, donosi

 

O D L U K U

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu

općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Grude odobrava prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta označenih kao: k.č. 8638 zv.“Poljanica“ površine 605 m2 i k.č. 8639 zv.“Poljanica“ površine 155 m2 upisanih u k.o. Donji Mamići, vlasništvo općine Grude.

 

Članak 2.

Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika Ljubu Grizelja na temelju ove Odluke može sklopiti pravni posao, notarski obrađen ugovor o prodaji građevinskog zemljišta sa firmom MIV d.o.o Grude za nekretnine označene kao: k.č. 8638 zv.“Poljanica“ površine 605 m2 i k.č. 8639 zv.“Poljanica“ površine 155 m2 , upisanih u z.k. uložak broj 1474 u k.o. Donji Mamići i PL 960 za K.o. Donji Mamići, za ukupnu cijenu od 6.080,00 KM (slovima: šesttisućaosamdeset konvertibilnih marka).

 

Članak 3.

Na temelju ove Odluke zaključit će se ugovori o prodaji zemljišta kod notara.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku općine Grude".

 

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE Predsjednica

Broj: 01-31-729/23

Grude, 27. travnja 2023. godine Franka Leko, v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: