Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.08.2023. 09:23

Prodaja prava na nepokretnostima, KO Banjaluka

Izvor: Glas Srpske, 05.08.2023.

Broj: 169/23

Datum: 04.08.2023. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva broj: 6/23 od 07.04.2023. godine, privredno društvo "Autoprevoz" a.d. Banja Luka objavljuje sljedeći:

 

OGLAS

za prodaju prava na nepokretnostima Društva putem prikupljanja pismenih ponuda

 

I PREDMET PRODAJE:

PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA OZNAČENIM KAO: k.č. br. 3749/1, površine 5379 m2, kč. br. 3749/6, površine 820 m2, kč. br. 3749/7, površine 149 m2, kč. br. 3749/8, površine 162 m2, k.č. br. 3749/9, površine 67 m2, kč. br. 3749/10, površine 2 m2 i kč. br. 3752, površine 1009 m2, sve upisane u PL br. 99, KO Banjaluka 7, posjednik "Autoprevoz" a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela;

 

PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA OZNAČENIM KAO:

- kč. br. 2424/6, površine 10633 m2,

- kč. br. 2424/1, površine 543 m2,

- kč. br. 2424/7, površine 55 m2;

. kč. br. 2424/9, površine 1 m2,

sve upisane u ZK uložak broj 7071, KO SP Banja Luka, pravo svojine "Autoprevoz" a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela;

 

PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA OZNAČENIM KAO:

- kč. br. 16/13, površine 1247 m2,

- kč. br. 16/41, površine 181 m2

sve upisane u ZK uložak broj 7072, KO SP Banja Luka, pravo svojine "Autoprevoz" a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela;

 

PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA OZNAČENIM KAO:

- kč. br. 16/12, površine 1327 m2,

- kč. br. 16/14, površine 578 m2

sve upisane u ZK uložak broj 11937, KO SP Banja Luka, pravo svojine Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela.

 

II USLOVI PRODAJE IPRAMUČEŠĆA

Prava na nepokretnostima se prodaju u paketu i ne mogu se kupovati odvojeno.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno" bez mogućnosti naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje.

Sve dodatne informacije o statusu nepokretnosti i prava na istim koja su predmet prodaje po ovom oglasu, mogu se dobiti u Upravi privrednog društva "Autoprevoz" a.d. Banja Luka, na zahtjev zainteresovanog lica.

Kao kupac će biti izabran ponuđač koji dostavi najvišu ponudu.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu i uplate depozit za ozbiljnost ponude u iznosu od 50.000,00 KM na žiro-račun Društva broj 555-00700048893-48 otvoren kod "Nova banka" a.d. Banja Luka.

U slučaju prihvatanja ponude, depozit će se uračunati u prihvaćenu cijenu predmeta prodaje, odnosno vratiti u slučaju neprihvatanja ponude. Ukoliko ponuda bude prihvaćena, a izabrani ponuđač odbije zaključivanja ugovora o prodaji, depozit neće biti vraćen.

 

III SADRŽAJ PONUDE

 

1) Ponuda treba da sadrži sljedeće:

Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresa, broj telefona i kopijaličnekarte) Podatke o pravnom licu (kopija rješenja o registraciji, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku prodaje, adresa i broj telefona);

Ponuđeni iznos za kupovinu predmeta pro-daje.

2) Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a za pravno lice i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu nepokretnosti" dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama "Glas Srpske" i internet stranici prodavca www.autoprevoz.org. odnosno najkasnije do 15.08.2023.godine do 12,00 časova, na adresu sjedišta prodavca, ul. Put srpskih branilaca br. 35, 78000 Banja Luka, poštom ili lično.

 

V DODATNE INFORMACIJE

Informacije vezane za javnu prodaju mogu se dobiti na kontakt telefon 051/306-855.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Nebojša Glamočak, dipLpravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: