Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 10:05

Prodaja ili iznajmljivanje dvosobnog stana u Banjaluci, poslovnih prostora u Doboju i Derveti

Izvor: Glas Srpske, 27.05.2016.

NLB Banka

 

NLB Banka a.d. Banjaluka, objavljuje

 

OGLAS

Oglašava se prodaja ili iznajmljivanje pod zakup nekretnina, prikupljanjem pismenih ponuda, za sljedeće nekretnine:

• Dvosoban stan u ul. Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 9 u Banjaluci

Dvosoban stan br.,7, površine 49 m2 na I spratu zgrade izgrađene na kč. br. 3327/0 upisana u PL br. 1226 KO Banjaluka 4 i Izvod iz Knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova, List br. 15422/5 KO Banjaluka 4.

 

• Poslovni prostor u ul. Kralja Aleksandra bb u Doboju

Poslovna prostorija br. 5, površine 169 m2 (tlocrtne površine 163 m2), potkrovlje, u ul. Kralja Aleksandra bb u Doboju, u zgradi izgrađenoj na parceli označena kao kč. br. 5566/10 koja je upisana u PL br. 5733, a poslo-vna.prostorija je upisna u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža list br. 2322 K. 0. Doboj.

 

• Poslovni objekat u Osječanima, Doboj

Poslovni objekat koji se sastoji od tehničke pripreme, dvije proizvodno-skladišne hale i zemljište označeni kao:

- k.č. br.. 477/9 ekonomsko dvorište sa privrednom zgradom 1 i privrednom zgradom 2, privredna zgrada 1 površine 793 m2, privredna zgrada 2 površine 178 m2, ekonomsko dvorište površine 3357 m2, što ukupno iz¬nosi 4328 m2 upisana u ZK uložak br. 43 KO SP_Osječani Gornji (stari premjer), što odgovara nekretninama označenim kao kč. br. 1180/3 „Jošik" privredna zgrada 1 površine 793 m2, privredna zgrada 2 površine 178 m2, ekonomsko dvorište površihe 3.357 m.2, što ukupno iznosi 4.328 m2 upisane u PL br. 2034/1 KO Osječani Gornji.

 

• Poslovni objekat u ul. Stevana Nemanje br. 241 u Derventi

Poslovni objekat spratnosti Po+P+1, pomoćni objekat i zemljište označeni kao:

- k.č. br. 3533/2 "Rabić" dvorište površine 142 m2, kuća i zgrada površine 60 m2,

- k.č. br. 3533/3 "Rabić" dvorište površine 123 m2, kuća i zgrada površine 60 m2,

- k.č. br. 3533/4 "Rabić" prilazni put površine 60 m2,

- k.č. br. 3534/1 "Rabić" dvorište površine 500 m2, njiva 5. klase površine 234 m2, kuća i zgrada površine 43 m2,

- k.č. br. 3534/2 "Rabić" voćnjak 4. klase površine 339 m2,

- k.č. br. 3535/1 "Rabić" pašnjak 3. klase površine 1.133 m2.

upisane u ZK uložak br. 646 K. O. Derventa 1 i PL br. 3456/1 K.O. Derventa 1.

 

Vlasništvo i posjed nekretnina je NLB Banka a.d. Banjaluka sa 1/1 dijela.

Nekretnine se prodaju ili iznajmljuju pod zakup u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu ili iznajmljivanje predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva.

Banka zadržava pravo da odustane od prodaje ili iznajmljivanja nekretnina.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnina - ne otvaraj", na adresu NLB Banka a.d. Banjaluka, Milana Tepića br. 4.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/245-500.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: