Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 08:38

Obavještenje vlasnicima i posjednicima parcela koje se nalaze na trasi puta R 445 Lašva-Zenica

Izvor: Akta.ba, 31.07.2023.

 Bosna i Hercegovina

 

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO - DOBOJSKIKANTON

 

MIMSTARSTVO ZA PROSTORNO l UREĐENJE, PROMET I KOMUNKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE

 

Broj: 12/08-19-4013-1/23

Zenica, 28.07.2023. godine

 

Na osnovu čl. 3. stav 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji (..Službene novine F BiH" broj:34/16) i čl. 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH" broj:2/98 i 48/99), Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona - Kantonalna direkcija za ceste, kao implementator projekta rekonstrukcije i modernizacije dijela regionalne ceste R 445 Lašva-Zenica u dužini od 1,25 km, dio ST 0+000,0 km (kraj kraka kružnog toka Bojin Vir, grad Zenica) do ST 1+250,00 km (poslije skretanja za industrijsku zonu Raspotočje, grad Zenica) - vangradska dionica GGM-a Faza 01, u svojstvu korisnika eksproprijacije daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na trasi puta R 445 Lašva-Zenica u dužini od 1,25 km, dio ST 0+000,0 km (kraj kraka kružnog toka Bojin Vir, grad Zenica) do ST 1+250,00 km (poslije skretanja za industrijsku zonu), u ZK za KO Raspotočje označenim kao:

 

•           k.č.n.p. 389/4, zv. Vir, po kulturi Livada 3. klase, površine 159 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 388/2, zv. Okućnica, po kulturi Dvorište, površine 6 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 387/13, zv. Zelenilo, po kulturi Livada 2. klase, površine 62 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 387/14, zv. Zelenilo, po kulturi Livada 2. klase, površine 28 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 474/2, zv. Okućnica, po kulturi Dvorište, površine 4 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 384/2, zv. Benzinska pumpa, zemljište uz vanpriv.zgradu, površine 17 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 476/3, zv. Odmutsko polje, oranica/njiva I klase, površine 512 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 476/4, zv. Odmutsko polje, oranica/njiva II klase, površine 171 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 382/4, zv. Okućnica, dvorište, površine 38 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 379/2, zv. Okućnica, voćnjak IV klase, površine 84 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 378/2, zv. Raspotočje, prilazni put, površine 12 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 377/2, zv. Okućnica, oranica III klase, površine 63 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 479/2, zv. Bašča, oranica I klase, površine 78 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 480/2, zv. Njiva, oranica I klase, površine 64 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 481/1, zv. Njivica, oranica II klase, površine 35 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 481/2, zv. Njivica, oranica I klase, površine 198 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 482/2, zv. Igralište, pašnjak I klase, površine 95 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 370/2, zv. Okučnica, oranica III klase, površine 36 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 353/2, zv. Polje, zemljište uz privrednu zgradu, površine 229 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 354/2, zv. Kamenjača, oranica III klase, površine 253 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 355/2, zv. Njiva, oranica III klase, površine 63 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 510/2, zv. Okučnica, oranica-njiva II klase, površine 88 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 352/4, zv. Kamenjača, građevinska parcela, površine 2 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 352/3, zv. Kamenjača, građevinska parcela, površine 33 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 302/18, zv. Rudnik, građevinska parcela, površine 21 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 302/19, zv. Rudnik, građevinska parcela, površine 158 m2 KO Raspotočje,

 

•           k.č.n.p. 302/20, zv. Rudnik, oranica II klase, površine 328 m2 KO Raspotočje, i

 

•           k.č.n.p. 302/21, zv. Rudnik, oranica II klase, površine 54 m2 KO Raspotočje,

 

Da je projekat izgradnje vangradske dionice GGM-a Faza 01, dionica ST 0+000,0 km (kraj kraka kružnog toka Bojin Vir, grad Zenica) do ST 1+250,00 km (poslije skretanja za industrijsku zonu) od općeg značaja kako je utvrđeno Odlukom Gradskog vijeća Zenica broj 01-45-25935/20 od 28.12.2020. godine.

 

U pitanju je nastavak radova na već izgrađenoj dionici Glavne gradske magistrale u urbanom dijelu grada.

 

Kako je riječ o iznimno važnom infrastrukturnom projektu koji će značajno poboljšati poslovni ambijent i razvoj industrijske zone na ovom području, kao i putnu komunikaciju i ostalu komunalnu infrastrukturu koje koriste fizička lica i domaćinstva na ovom području smatramo od izuzetne važnosti da se uđe u posjed nekretnina koje su predmet eksproprijacije pred Službom za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica i započne sa realizacijom ovog generacijskog projekta.

 

Napominjemo da su dokazi o stanju i vrijednosti nekretnina osigurani kroz vještačenja po vještacima poljoprivredne i građevinske struke.

 

Obavještenje je u skladu sa zakonskom obavezom obavještavanja lica u predmetima gdje nije doneseno pravomoćno rješenje o eksproprijaciji ili se nisu stekli zakonski uvjeti za isplatu naknade, a koja će biti isplaćena nakon postizanja sporazuma o naknadi ili odluke suda kojom će naknade za eksproprisane nekretnine biti utvrđene a nakon neuspjelog pokušaja postizanja sporazumnog određivanja naknada pred Službom za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

 

U tom smislu, pozivaju se vlasnici i posjednici naznačenih parcela da u roku od 8 dana od dana objavljivania ovoti obavještenja na web stranici www.zdk.ba  dostave potpisanu saglasnost za ulazak u posjed.

 

Vlasnici/posjednici potpisane saglasnosti mogu dostaviti lično putem Protokola Zeničko-dobojskog kantona ili poštom na adresu Kantonalne direkcije za ceste, ulica Kučukovići 2, 72000 Zenica.

 

U suprotnom smatraće se da se protivite ulasku u posjed investitora i izvođača radova.

 

Za sve nejasnoće i više informacija vlasnici/posjednici mogu kontaktirati Kantonalnu direkciju za ceste putem tel. 032/460-700 i 032/460-716.

 

Rasim Kovač

Ministar

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: