Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Dumanići

Izvor: Slobodna Dalmacija, 06.07.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NEREŽIŠĆA

URED NAČELNIKA

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Nerežišća, od dana 03. srpnja 2013. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dumanići"

1. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dumanići" k.o. Donji Humac održati će se u razdoblju od 13. srpnja 2013. do 12. kolovoza 2013. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dumanići", u Galeriji ,,Nerežišća", Trg sv Peta 1. Nerežišća svakim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Goospodarske zone „Dumanići" sa stručnim obrazloženjem izrađivača održati će se dana 16. srpnja 2013. Godine (utorak) u 10,30 sati u Galeriji „Nerežišća".             

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Dumanići mogu se davati cijelo vrijeme tokom trajanja javne rasprave, do zaključno s danom 12. kolovoza 2013. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, s imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Općinski načelnik: Lovro Kuščević, dipl. pravnik

Klasa: 350-01/13-01/07

Urbroj: 2104/04-13-2     S

Nerežišća, 03. srpnja 2013. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: