Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za iskazivanje interesa za implementaciju standarda i sistema kontrole kvalitete u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, obuke i promociju/marketing

Datum objave: 29.01.2020. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

JAVNI POZIV

 

za iskazivanje interesa za implementaciju standarda i sistema kontrole kvalitete

u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, obuke i promociju/marketing

 

AgroLink d.o.o. Sarajevo u okviru programa Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede kojeg sufinansira Sweden/USAID FARMA II Projekat, poziva sve zainteresovane proizvođačke organizacije u BiH da dostave pismo namjere kako bi iskazali svoj interes za učešće u jednoj ili više aktivnosti:

 

 1. Uvođenja i certifikacija standarda i sistema kontrole kvalitete,
 2. Obuke za proizvođačke organizacije i njihove članove/kooperante,
 3. Promociju i marketing kroz razvoj web stranica i prezentacije putem društvenih mreža.

 

Pisma namjere sa popunjenim obrascem i pratećom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 20:00 sati u utorak, 25.02.2020. godine na email adresu: info@agrolink.ba.

 

Podnosioci zahtjeva moraju zadovoljiti kriterije podobnosti koji se odnose na ovaj Javni poziv. Ovaj Poziv je namijenjen za a) sufinansiranje troškova implementacije (konsultantskih usluga) tj. uvođenja standarda i sistema kontrole kvalitete u proizvođačkim organizacijama, zatim b) pružanja obuka prilagođenih stvarnim potrebama proizvođačkih organizacija i njihovih kooperanata/članova, te c) promociji i marketingu kroz izradu web stranica i prezentacije putem društvenih mreža, a sve u cilju podrške održivom ekonomskom rastu, povećanju zaposlenosti, povećanju prodaje i izvoza, povećanju prihoda u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini, te unapređenju standarda kvaliteta i trgovinske razmjene.

 

Objavljivanje ovog Javnog poziva ne predstavlja obavezu AgroLink d.o.o. Sarajevo da svaki zaprimljen zahtjev odobri za realizaciju aktivnosti, niti obavezuje AgroLink da plati bilo kakve troškove koji nastanu u procesu pripreme i dostavljanja pisma namjere i prateće dokumentacije. Nadalje, AgroLink zadržava pravo da odbije svaki zahtjev koji ne zadovoljava ispod navedene kriterije ili nije u skladu sa interesima Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

 

Osnovne informacije

AgroLink d.o.o. Sarajevo je osnovan 2010. godine sa sjedištem u Sarajevu. AgroLink uspješno posluje već 10 godina kao konsultantska firma u oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije u BiH i u svom radu pokušava nametnuti inovativne pristupe i rješenja kao što su prvi informacijski web portal za poljoprivredu u BiH na bazi članarina, tržišni informacijski sistem u poljoprivredi (prikupljanje veleprodjanih cijena svježeg voća i povrća na dnevnoj bazi širom BiH), centar za podršku, softvere za sljedivost itd.  AgroLink je između ostalog djelovao kao centar za promociju izvoza bh proizvoda na EU tržišta, te je pružao usluge brojnim izvozno orijentisanim subjektima na unapređenju njihove kontrole kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, marketing i promocija. S tim u vezi, AgroLink je identifikovao brojne nedostatke i potrebe kod domaćih proizvođača i izvoznika, te je dio svojih usluga usmjerio na edukaciju i osnovao AgroLink Akademiju 2013. godine. Obuke i treninge AgroLink Akademije je pohađalo preko 800 polaznika.

 

Usluge AgroLink d.o.o. Sarajevo:

 • Implementacija standarda za sigurnost hrane i sistema kontrole kvalitete
 • Obuke kroz AgroLink Akademiju
 • Usluge poslovnog savjetovanja
 • Usluge povezivanja B2B, promocija i marketing
 • Pisanje i priprema projekata i upravljanje projektima

 

Sweden/USAID FARMA II Projekat u BiH, kojeg finansira Vlada Švedske i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), realizuje Cardno Emerging Markets USA, Ltd. (Cardno). Svrha Sweden/USAID FARMA II Projekat je stvaranje mogućnosti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima putem pružanja pomoći njihovim organizacijama da usvoje EU i međunarodne standarde u proizvodnji novih proizvoda i proširenju pristupa tržištu, te da pomogne BiH u primjeni poljoprivredno-prehrambenih propisa koji ispunjavaju međunarodne standarde. Projekat će omogućiti da bh. građani koji se bave poljoprivredno-prehrambenim djelatnostima usvoje EU i međunarodne standarde i nove tehnologije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, da proizvode nove visokovrijedne proizvode i da povećaju pristup tržištu.

 

Sweden/USAID FARMA II Projekat je dodijelio grant AgroLink d.o.o. Sarajevo na osnovu Poziva za Program «Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške za proizvođačke organizacije (PO) u sektoru poljoprivrede» koji će se realizirati tokom 2020. godine. To podrazumjeva da će AgroLink putem ovog Javnog poziva odabrati proizvođačke organizacije koje će dobiti jednu ili više usluga koje su sufinansirane kroz dodjeljeni grant od strane FARMA II. Ipak, od svake proizvođačke organizacije se zahtjeva djelomično finansiranje određenih aktivnosti.

 

Svrha Javnog poziva

Svrha ovog Javnog poziva je da se pruži podrška proizvođačkim organizacijama u ostvarivanju lakšeg pristupa visokokvalitetnim savjetodavnim i/ili poslovnim uslugama, što će kao rezultat imati bolje poslovne rezultate, doprinijeti razvoju ljudskog i fizičkog kapitala, povećati uspješnost poljoprivrednog sektora da se nosi sa konkurentnim i tržišnim snagama, kao i da se postigne postepeno usklađivanje sa standardima EU, uz istovremeno ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva u ruralnim područjima BiH. Ova aktivnost se odnosi na ciljne sektore projekta FARMA II, i to sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog bilje, meda i peradarstva.

 

Ciljne grupe

 1. Ciljna grupa za implementaciju standarda, obuke, promociju i marketing su zadruge i firme koje se bave sa jednom ili više sljedećih aktivnosti: proizvodnja, otkup, prerada, pakovanje i prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji pripadaju jednoj od navedenih grupa (mlijekarstvo, voće i povrće, peradarstvo, ljekovito i aromatično bilje i med) na području čitave BiH.
 2. Ciljna grupa za obuke za interne auditore su osobe mlađe od 35 godina i žene koje imaju minimalno godinu dana radnog iskustva i fakultetski su obrazovani i rade u zadrugama i firmama koje su predmetom podrške kroz implementaciju standard i Sistema kontrole kvalitete, a u cilju jačanja internih ljudskih resursa i razvoja njihovih vještina i kvalifikacija.

 

Očekivani rezultati

 1. Domaći proizvodi i/ili proizvodni procesi certificirani i usklađeni sa međunarodnim standardima kvalitete i sigurnosti hrane, unaprijeđena konkurentnost i pozicija na tržištu (10 proizvođačkih organizacija).
 2. Unapređenje znanja i vještina u oblasti provođenja internih audita (minimalno 20 stručnih lica koji rade u PO koje su predmetom podrške u okviru implementacije standard i sistema kontrole kvalitete).
 3. Unaprijeđena znanja i vještine i podignuta svijest o zahtjeva standard i EU tržišta, sigurnosti hrane, vođenju evidencija, primjeni sredstava za zaštitu bilja, pisanju projekata, itd. kod min. 150 poljoprivrednih proizvođača i 10 proizvođačkih organizacija.
 4. Unaprijeđena vidljivosti, promocija i internet prezentacija 10 proizvođačkih organizacija i njihovih proizvoda.

 

 

Glavne aktivnosti

 1. Implementacija standarda i sistema kontrole kvalitete

 

AgroLink će putem Javnog poziva odabrati 10 proizvođačkih organizacija kojima će bez naknade pružiti svoje konsultantske usluge uvođenja standarda i/ili sistema kontrole kvalitete (GlobalGAP, GRASP, HACCP, IFS, Organic, itd.). Pored toga, u okviru ove aktivnosti planirana je obuka za interne auditore gdje će svaka odabrana PO moći kandidovati dva svoja uposlenika. Obuku za interne auditore provodi AgroLink u saradnji sa nezavnisnom certifikacijskom kućom, te će nakon obuke polaznici dobiti međunarodno priznat certifikat.

 

Implementacija standarda podrazumjeva sljedeće korake:

 1. Skeniranje početnog/nultog stanja, evidentiranje potreba za usklađivanjem sa standardom
 2. Komunikacija sa certifikacijskim kućama u cilju pribavljanja najpovoljnije punude, određivanje datuma eksternog audita i potpisivanja ugovora sa certifikacijskom kućom
 3. Imenovanje kontakt osobe i osobe odgovoren za implementaciju standarda unutar proizvođačke organizacije
 4. Usaglašavanje dinamičkog plana rada
 5. Organizacija prvih obuka
 6. Izrada dokumentacije
 7. Savjetovanje, obuke, usklađivanje sa zahtjevima standarda
 8. Realizacija internog audita, provođenje korektivnih mjera
 9. Realizacije eksternog audita, provođenje korektivnih mjera
 10. Pribavljanje certifikata i nastavak komunikacije sa proizvođačkom organizacijom

 

Programom su pokrivene sljedeći troškovi:

 • konsultantske i stručne usluge uvođenja standarda
 • obuke za interne auditore što uključuje troškove predavača, trening materijala, certifikat, sale, ručak i osvježenje, te eventualnog noćenja. (Obuka za interne auditore je dvodnevni seminar).

 

Od odabranih proizvođačkih organizacija se očekuje sljedeće finansijsko učešće:

 • troškovi certifikacije koje proizvođačka organizacija direktno plaća certifikacijskoj kući,
 • troškovi puta do mjesta održavanja obuke i dnevnice za polaznike obuke za interne auditore,

 

Programom nisu obuhvaćeni ostali troškovi koji mogu proizaći iz potrebe usklađivanja sa zahtjevima standarda i to je obaveza proizvođačke organizacije. Primjer troškova u nastavku:

 • prilagođavanje objekta prema zahtjevima standarda,
 • nabavka zaštitne opreme, odjeće, druge opreme, inventara itd.,
 • troškovi kalibracije/baždarenja/umjeravanja mjernih uređaja i opreme,
 • vanjske obuke koje zahtjeva standard (sanitarni minimum isl.),
 • pribavljanje određenih dozvola (građevinske, okolišne, itd.).

 

Planirani vremenski okvir za realizaciju ove aktivnosti je mart – septembar 2020. godine.

Obaveza proizvođačke organizacije je da dostavi kopiju certifikata izdatog od nezavisne certifikacijske kuće AgroLinku d.o.o. Sarajevo najkasnije do 30.10.2020. godine. AgroLink d.o.o. Sarajevo će potpisati ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa svim odabranim proizvođačkim organizacijama gdje će se definisati sva prava i obaveze obje ugovorene strane, dinamički plan rada i ostale uslove saradnje.

 

 

 1. Obuke

AgroLink d.o.o. Sarajevo će na osnovu iskazanog interesa proizvođačkih organizacija pripremiti obuke prilagođene stvarnim potrebama organizacija i njihovih kooperanata/članova. Obuke obuhvaćaju širok spektar tema i praktičnih aktivnosti. To uključuje razne aspekte iz sigurnosti hrane, dobre poljoprivredne i higijenske prakse, zahtjeva standard i EU tržišta, vođenju evidencija, primjeni sredstava za zaštitu bilja, itd.

 

Organizacija i provođenje obuka podrazumjeva sljedeće korake:

 1. Definisanje stručnih tema,
 2. Usaglašavanje profila i broja učesnika,
 3. Priprema trening materijala,
 4. Definisanje mjesta i datuma održavanje obuke,
 5. Realizacija obuke (jednodnevna obuka u trajanju od 8 sati),
 6. Evaluacija obuke od strane polaznika i dodjela certifikata o završenoj obuci koju izdaje AgroLink.

Planirani vremenski okvir za realizaciju ove aktivnosti je mart – august 2020. godine.

 

Programom su pokriveni svi troškovi obuke, dok je obaveza proizvođačke organizacije je da osigura uslovan prostor za održavanje obuke i prisustvo/učešće polaznika. AgroLink d.o.o. Sarajevo će potpisati ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa svim odabranim proizvođačkim organizacijama gdje će se definisati sva prava i obaveze obje ugovorene strane, dinamički plan rada i ostale uslove saradnje.

 

 

 1. Promocija i marketing

 

Ova aktivnost podrazumjeva dvije podaktivnosti:

3.1.        Obuke iz oblasti korištenja društvenih mreža u svrhu promocije i marketinga

3.2.        Izrada web stranica, Facebook stranica i Instagram profila

             

                Podaktivnosti će biti sprovedene kroz sljedeće korake:

 1. Priprema trening materijala i kratkog upustva/priručnika za korištenje društvenih mreža i word pressa,
 2. Definisanje mjesta i datuma održavanje obuke,
 3. Imenovanje lica od strane proizvođačke organizacije koja će biti obučena od strane AgroLinka i koja će kasnije preuzeti administriranje web stranicom i društvenim mrežama,
 4. Realizacija obuke (jednodnevna obuka u trajanju od 8 sati) koja uključuje praktičan rad i kreiranje facebook stranica i instagram profila,
 5. Dodjela certifikata o završenoj obuci koju izdaje  AgroLink,
 6. Prikupljanje i kreiranje sadržaja od prozivođačkih organizacija koji će se postaviti na njihove web stranice (preuzimanje njihovih fotografija ukoliko su zadovoljavajućeg kvalitete, ukoliko ne, rade se fotografije fotoparatom visoke rezolucije ili se kupuju generičke sa internet kao šti su Shutterstock, Bigstockphoto itd.)
 7. Word Press urneci (templates) se koriste za izradu web stranicaa,
 8. Izrada jednostavnog priručnika za održavanje web stranice i dodatna obuka proizvođačkih organizacija o upravljanju i održavanju web stranice.
 9. Praćenje, monitoring, savjetovanje.

 

Planirani vremenski okvir za realizaciju ove aktivnosti je mart – august 2020. godine.

 

Programom su pokriveni svi troškovi obuke i razvoja web stranice u WordPress-u, te kreiranja Instagram profila i Fecebook stranice, dok je obaveza proizvođačke organizacije da osigura uslovan prostor za održavanje obuke, da ima funkcionalan računar, stabilnu Internet konekciju, te da snosi troškove domene i hostinga za web stranicu.

AgroLink d.o.o. Sarajevo će potpisati ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa svim odabranim proizvođačkim organizacijama gdje će se definisati sva prava i obaveze obje ugovorene strane, dinamički plan rada i ostale uslove saradnje.

 

Kriteriji za odabir

 

Kriteriji za Aktivnost 1. Implementacija standarda i sistema kontrole kvalitete sa obukom za interne auditore

Implementacija standarda

Mora biti pravno lice koje postoji minimalno pune dvije kalendarske godine od dana prijave na Javni poziv.

Proizvođača organizacija nije već certificirana za traženi standard

Finansijsko učešće za certifikaciju, te za investicije koje su neophodne kako bi se uskladilo sa zahtjevima standarda

Prednost se daje proizvođačkim organizacijama koje za sebe vežu veći lanac vrijednosti tj. broje veći broj poljoprivrednih proizvođača, zadruga, udruženja itd.

 

Obuke za interne auditore

Univerzitetsko obrazovanje

Minimalno godina dana radnog staža

Spremnost snositi troškove transporta do mjesta održavanja seminara

Prednost se daje osobama mlađim od 35 godina i ženama

 

 

Kriteriji za Aktivnost 2. Obuke

Obuke

Proizvođačka organizacija mora biti pravno lice koje postoji minimalno pune dvije kalendarske godine od dana prijave na Javni poziv

Proizvođačka organizacija ima minimalno aktivnih 30 članova/ kooperanata

Proizvođačka organizacija je spremna osigurati adekvatan prostor za provođenje obuke (prostorija u koju može da stane min. 20 osoba, stolice, stolovi, električna energija)

Poljoprivredni proizvođači koji se prijavljuju na obuku moraju biti registrovani u APIFU i prednost se daje osobama mlađim od 35 godina i ženama

 

 

Kriteriji za Aktivnost 3. Promocija i marketing

Promocija i marketing

 

Proizovođačka organizacija mora biti pravno lice koje postoji minimalno pune dvije kalendarske godine od dana prijave na Javni poziv i te da ima pozitivno finansijsko poslovanje u zadnje dvije godine

Prednost se daje proizvođačkim organizacijma koje imaju više aktivnih članova/kooperanata

Proizvođačka organizacija je spremna osigurati adekvatan prostor za provođenje obuke i imaju osobe mlađe od 35 godina koje će se obučiti za održavanje društvenih mreža

Proizvođačke organizacije koje su spremne finansirati troškove domene i hosting za web stranicu za prvu godinu

Proizvođačke organizacije koje nemaju web stranice ili su zastarijele i neažuirane

Sve zainteresovane organizacije se pozivaju da dostave sljedeće dokumente:

 1. Pismo namjere na memorandumu, potpisano i ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje proizvođačke organizacije,
 2. Popunjen obrazac (Prilog 1),
 3. Kopija prvog i zadnjeg rješenja/potvrde o registraciji (ne mora biti ovjerena),
 4. Spisak aktivnih kooperanata/članova,
 5. Kratka biografija sa kopijom diplome osoba koje se predlažu za obuku za interne auditore (samo za one koji se prijavljuju za Aktivnost 1. implementaciju standarda koja uključuje obuku za interne auditore).

Pisma namjere sa popunjenim obrascem i pratećom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 20:00 sati u utorak, 25.02.2020. godine na email adresu: info@agrolink.ba. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

AgroLink će sprovesti evaluaciju zaprimljenih prijava i rezultate Javnog poziva objaviti na svojoj Facebook stranici i putem web stranice FARMA II projekta, te direktno obavijestiti proizvođačke organizacije koje budu odabrane za saradnju.

Nema žalbenog postupka.

 

Većina aktivnosti koje će se realizirati su pokrivene kroz grant Sweden/USAID FARMA II Projekat, a više informacija možete naći u tekstu Javnog poziva kojeg možete pronaći ovdje uz obrazac za prijavu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: