Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 09:24

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije autopraonice i vulkanizerske radnje koja se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. 1336 i 1337 K.O Vukovije, općina Kalesija

Izvor: Oslobođenje, 22.12.2020.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama (SI. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (SI. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Fizičko lice Halilčević Omer iz Kalesije, dana 14.12.2020., podnijelo je «Agenciji za vodno područje rijeke Save» Sarajevo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije autopraonice i vulkanizerske radnje koja se planira graditi na zemljištu označenom kao k.č. 1336 i 1337 K.O Vukovije, općina Kalesija.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od sedam dana dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

 

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a

71000 Sarajevo

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: