Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.01.2021. 10:43

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2020. godinu

Izvor: Akta.ba, 04.01.2021.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2020. godinu

datum objave: 04.01.2021

 

Na osnovu člana 28. Odluke o priznanjima i nagradi Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 14/07),  Gradsko vijeće, upućuje

 

Javni poziv

za  predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2020. godinu

 

Povodom Dana Grada Bihaća, pozivamo zainteresirane da podnesu inicijativu za dodjelu priznanja i nagrade Grada Bihaća i to:

 • Povelja  „26 februar"
 • „Počasni građanin Grada Bihaća“
 • Plaketa Grada Bihaća
 • Zahvalnica Grada Bihaća i
 • Nagrade Grada Bihaća „Japodski konjanik“
 • Plaketa branilaca - oslobodilaca Grada  Bihaća

1. Povelja „26 februar“, dodjeljuje se,  kao najviše gradsko priznanje, zaslužnim domaćim fizičkim i pravnim licima za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u radu i stvaralaštvu u svim područjima privrednog i društvenog života bez obzira na godine ostvarenja, a koja su od naročitog značaja za Grad Bihać, te da doprinose njegovom ukupnom razvoju i unapređenju kvalitete življenja u gradu Bihaću.

Priznanje se dodjeljuje pojedincima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana ili drugim pravnim licima koja su ispunila kriterije za dodjelu ovog priznanja.

 

2. Priznanje „Počasni građanin Grada Bihaća“, dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima koji su posebno zaslužni za promicanje vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicija naroda Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona i države Bosne i Hercegovine u promicanju njezina suvereniteta i samostalnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta: međunarodnu suradnju i mir u svijetu, jačanje međunacionalnih odnosa, ljudskih prava i sloboda, tolerancije među ljudima različite nacije, vjere i kulture, humanosti, solidarnosti, za humanitarni rad i druge značajne dobrotvorne aktivnosti.

Priznanje „Počasni građanin Grada Bihaća“ ne može se dodijeliti osobama s prebivalištem u gradu Bihaću.        

 

3. Plaketa branilaca - oslobodilaca Grada Bihaća, dodjeljuje se za zasluge u ratnom periodu, pripadnicima oružanih snaga RBiH koji su definisani članom 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine F BiH», broj:33/04,70/07) za njihov izuzetan doprinos u borbi protiv agresije, kao i posebne zasluge u ratu.

 

4. Plaketa Grada Bihaća, se dodjeljuje privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana, drugim pravnim i fizičkim licima s područja grada Bihaća za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu grada Bihaća u zemlji i inozemstvu u oblasti privrede, kulture, obrazovanja, zdravstva, nauke, sporta, na unapređenju zaštite čovjekove životne i radne sredine, očuvanju kulturne i prirodne baštine, te poslijeratnoj obnovi i izgradnji Grada.

 

5. Zahvalnica Grada Bihaća se dodjeljuje u znak zahvalnosti Grada Bihaća priznatim ličnostima, građanima i pravnim licima grada Bihaća, koji su svojim radom i određenim djelom dali poseban doprinos razvoju i očuvanju civilizacijskih vrijednosti, očuvanju tradicije i kulturne baštine, razvoju i afirmaciji lokalne samouprave u mjesnim zajednicama na području grada, za iskazanu nesebičnu hrabrost, humanitarne aktivnosti, izgradnju i jačanje institucija lokalne zajednice u gradu Bihaću i njegovu afirmaciju u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, a posebno za doprinos u promicanju grada Bihaća, kao humane sredine i mjesta ugodnog življenja. 

 

6. Nagrada Grada Bihaća „Japodski konjanik“, dodjeljuje se mladima do 35 godina starosti koji su svojim rezultatima rada i stvaralaštva u oblastima nauke, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i svim drugim područjima društvenog života doprinijeli unapređenju i razvoju tih oblasti.

«Japodski konjanik» se dodjeljuje i učenicima i studentima s područja grada Bihaća koji su ostvarili izuzetne rezultate u nastavnim i vannastavnim aktivnostima kao što su: borba protiv droge, nasilja u porodici, svih oblika diskriminacije, zalaganja za mir, suživot, demokratiju, te postignute izuzetne uspjehe u takmičenjima u oblastima nauke, kulture, ekologije i sporta.

Pored navedenih kriterija, uz svako od pojedinačnih priznanja i nagrade, Komisija će se rukovoditi i sljedećim kriterijima:

a) za kolektive koji su u dužem vremenskom periodu dali:

 • doprinos razvoju grada Bihaća kroz nova ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i drugih investicionih ulaganja
 • uposlili veći broj radnika, prema podacima Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • postigli izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture,  sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoja komunalne infrastrukture, zaštite radne i prirodne sredine i razvoju međuljudskih i međunacionalnih odnosa
 • dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana
 • doprinijeli poboljšanju uslova rada i života građana na području grada Bihaća
 • značajno doprinijeli odbrani zemlje
 • dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

b) za pojedince koji su:

 • inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima,
 • kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima,
 • posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u mjesnim zajednicama i Gradu Bihaću,  poboljšavanju i unapređenju  životne i radne sredine,
 • doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna dobra
 • dali izuzetan doprinos u pripremama za odbranu i u odbrani BiH, te doprinijeli njegovanju tekovina odbrambeno- oslobodilačkog rata
 • ostvarili izuzetne rezultate u sportu na državnom i međudržavnom nivou
 • ostvarili izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti, kulturi,  te vannastavnim aktivnostima sa mladima
 • objavili više radova koji čine zaokruženu cjelinu i koji doprinose razvoju određene oblasti, a objavljeni su u naučnim, kulturnim, stručnim publikacijama, kao i na izložbama, te naučnim i drugim skupovima organiziranim u određenoj oblasti
 • dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.                         

Postupak za dodjelu gradskih priznanja i nagrade:

Inicijativu  za dodjelu priznanja i nagrade Grada Bihaća mogu podnositi: vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, privredna društva, ustanove, komore i druge pravne osobe, tijela mjesnih zajednica s područja grada Bihaća, udruženja građana i najmanje 20 potpisanih građana.

U ime pravnih lica  prijedlog podnosi najviše tijelo upravljanja.

Rok za podnošenje prijedloga je do 20.01.2021.godine.

Inicijativa  se dostavlja u pismenoj formi s obrazloženim navodima svih relevantnih činjenica za ocjenu zasluga, odnosno uspjeha predloženog kandidata, te mora sadržavati potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz obrazloženja. Inicijativa mora sadržavati podatke o podnosiocu, kao i životopis kandidata.

 Nepotpune i neblagovremene inicijative neće se uzimati u razmatranje.

Odluku o dodjeli gradskih priznanja i nagrade donosi Gradsko vijeće u redovnoj proceduri prema Poslovniku Gradskog vijeća Bihać.

Svi zainteresirani svoje prijedloge mogu uputiti putem pošte ili lično na adresu:

 

Grad  Bihać

Gradsko vijeće

Komisija za odlikovanja i gradska priznanja

Ul. Bosanska br. 4. Bihać 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: