Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, prostornog uređenja i unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja za nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2016. godinu

Datum objave: 12.06.2015. 09:12 / Izvor: Oslobođenje, 12.06.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

U skladu sa Procedurom planiranja budžeta Općine Centar Sarajevo, Općina Centar Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, prostornog uređenja i unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja za nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2016. godinu

 

Cilj javnog poziva je utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz budžeta Općine Centar Sarajevo za 2016. godinu.

Sredstva će se odobravati za projekte koji ispunjavaju minimalno jedan od slijedećih uslova:

1. utiču na poboljšanje kvaliteta života građana i imaju opći značaj

2. utiču na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja općine Centar Sarajevo

3. utiču na realizaciju strateških ciljeva Općine

Vrednovanje projekata viši se u skladu sa slijedećim kriterijima:

 

1.  za prijedloge iz oblasti komunalne infrastrukture i prostornog uređenja:

Oznaka   Kriterij                                                                               Težina kriterija (1-5)   

1.1.        Dugoročna korist zajednici 5

1.2.        Nadležnost lokalne zajednice 4

1.3.        Izražena potreba stanovnika kroz procenat krajnjih korisnika 5

1.4.        Uticaj na sigurnost 5

1.5.        Uticaj na okolinu 4

1.6.        Projektna dokumentacija 3

1.7.        Imovinskopravni odnosi   3

1.8. Stepen ranijih ulaganja Općine na predmetnom lokalitetu 2

Radovi koji se odnose na redovno održavanje ne smatraju se projektima i isti će se rješavati u procedu¬ri redovnog održavanja kao što su:

- sanacija manjih oštećenja na kolovozima, stepeništima i pješačkim komunikacijama,

- sanacija javne rasvjete,

- postavljanje saobraćajne signalizacije,

- sanacija dječijih igrališta,

- uređenje manjih javnih površina.

 

2. za prijedloge iz oblasti unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja:

Uslovi za razmatranje prijedloga projekata:

- riješeni imovinskopravni odnosi

- usklađenost projekta sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom

 

Oznaka   Kriteriji:             Težina kriterija(1-5) 

1.1. Unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja općine Centar Sarajevo  5

2.1. Uticaj na zapošljavanje  5

2.2. Inovativnost   4

2.3. Uvođenje novih tehnologija    3

2.4. Model finansiranja 4

2.5. Održivost projekta  5

2.6. Uticaj na okolinu 5

 

Nosioci aktivnosti vrednovanja projekata su nadležne službe Općine Centar Sarajevo.

Pravo predlaganja projekata imaju građani, savjeti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske slu¬žbe, kao i svi drugi koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana.

Prijedlozi se dostavljaju isključivo na OBRASCIMA 1. i 2.:

1. Prijedlog za projekte iz oblasti komunalne infiastrukture, prostornog uređenja na OBRASCU 1.

2. prijedlog projekata iz oblasti unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja na OBRASCU 2

Obrazac prijedloga se može preuzeti:

- na info-punktu Općine Centar Sarajevo (ulica Mis Irbina 1)

- u prostorijama mjesnih zajednica općine Centar Sarajevo

- sa web stranice Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba) u Word formatu.

Prijedlozi projekata, sa naznakom za javni poziv za prijedloge projekata za nacrt budžeta Općine Centar Sa¬rajevo za 2016. godinu, na propisanim obrascima mogu se predati:

- sekretarima mjesnih zajednica

- na protokol Općine Centar Sarajevo (adresa Mis Irbina 1)

- putem pošte na adresu Općine Centar Sarajevo; Mis Irbina 1, Sarajevo

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba )

Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni obrasci neće se razmatrati.

Izvještaj po obavljenoj ocjeni predloženih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, prostornog uređenja i unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja bit će objavljen na web stranici Općine Centar Sarajevo.

Dodatne informacije ili pomoć u vezi sa popunjavanjem i predajom obrazaca mogu se dobiti u prostorijama mjesnih zajednica i putem Službe za upravu za prostorno uređenje i komunalne poslove i Službe za upravu za privredu i fmansije Općine Centar.

 

Broj: 10-14-1837/15        

Datum: 08.06.2015.        

OPĆINSKI NAČELNIK

Dževad Bećirević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: