Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 10:25

Javni poziv za uvid u Glavni projekat objekta u Mostaru, ul. Oneščukova

Izvor: Dnevni list, 16.06.2016.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 2/06,72/07,32/08,4/10,13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Objavljuje

JAVNI POZIV

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT OBJEKTA U MOSTARU

autor projekta: GD „ARHITEKT" d.o.o. Mostar

-  investitor: Mirsad Milavić

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje za radove na izgradnji objekta u ulici Oneščukova, u Mostaru, na zemljištu označenom kao k.č. br. 5750 KO Mostar l (novi premjer), što odgovora k.č. br. 49/75 (stari premjer) K.O. Mostar, područje Grada Mostara, u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine „Historijsko gradsko područje Mostar", a u skladu sa članom 56. stav 3. i 4. zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanib razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uredenja, ul. Marka Marulića br. 2, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

 

Broj: UPI/03-23-2-315/15

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: