Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Izvor: Slobodna Dalmacija, 23.05.2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
SLANO
 
Klasa: 350-01/13-01/9
Urbroj: 2117/05-13-12
Slano, 20.5.2013
 
Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07., 38/09.55/11,90/11 i 50/12) i članka 46. i 56. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 11/09 i 2/10), Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 05/13) te Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje (Klasa: 350-01/13-01/9, Urbroj: 2117/05-13-11) od 20. svibnja 2013., Općinski načelnik
objavljuje
 
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje
 
I.
Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje (u daljnjem tekstu Plan).
II. 
Javna rasprava traje 8 dana, započinje 04. lipnja 2013., a završava 11. lipnja 2013. godine.
Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja Javne rasprave u sjedištu Općine Dubrovačko primorje, u Slanom, Trg Ruđera Boškovića 1, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
III. 
Nositelj izrade i Stručni izrađivač Plana održat će Javno izlaganje Prijedloga Plana u Sali Vatrogasnog doma u Slanomu, dana 6. lipnja 2013. godine (četvrtak) u 15.00 sati.
IV. 
Prijedlozi i primjedbe se dostavljaju na sljedeće načine:
- upisivanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja Javnog uvida,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik koji će se voditi za vrijeme Javnog izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi s naznakom "Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje" na adresu: Općina Dubrovačko primorje, Jedinstveni upravni odjel, Trg Ruđera Boškovića 1, Slano, zaključno s 11 .lipnja 2013. godine (utorak).
 
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi. Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u Javnu raspravu.
 
Načelnik
Nikola Knežić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: