Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 09:54

(plan nabavki za 2022. godinu) Nabavka SCADA sistema u centrima upravljanja, novih motornih vozila, opreme (primarna i sekundarna oprema) i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 4, brojila električne energije za potrebe transformatorskih stanica, dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša, usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju DV 110 kV Grude - Imotski, izvođenje radova adaptacije TS 110/x kV Gradiška 1 (SN kablovi i rasplet, sistem lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja), rekonstrukcije TS 110/x kV Prijedor, ekonstrukcije dijela trase DV 110 kV Drvar - L.D.Polje - B. Grahovo, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka, izgradnje DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/G. Vakuf, izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru, Nabavka sanacije TS 110/x kV Zenica 1, projektovanja i ugradnje opreme (VN prekidač, VN rastavljač) u TS 110/x kV Lopare...

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

ELEKTROPRIJENOS BIH

 

Broj: UO- 48- 4 /2022

Banja Luka, 23.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 27. stav 2. tačka e) alineja 2. Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), člana 10. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 72. sjednici održanoj 23.06.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

Usvaja se Plan nabavki "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2022.

godinu.

 

II

Plan nabavki iz tačke I ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio iste.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Godišnji plan nabavki "Elektroprenos-EIektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: „Kompanija"), za 2022. godinu se sastoji od Godišnjeg plana nabavki za investiciona ulaganja i Godišnjeg plana nabavki za potreba rada i održavanja.

Godišnji plan nabavki za investiciona ulaganja za 2022. godinu je usklađen sa Planom investicija Kompanije za 2022. godinu. Ukupno planirana sredstava za nabavke za investiciona ulaganja iznose 359.248.962,00 KM.

Ukupno planirana sredstva za nabavke za potrebe rada i održavanja u 2022. godini iznose 16.750.000.00 KM.

Sastavni dijelovi: tabelarni pregledi:

-Plan nabavki za investiciona ulaganja za 2022. godinu

-Plan nabavki za potrebe rada i održavanja za 2022. godinu

 

PLAN NABAVKI

ZA 2022. GODINU ZA INVESTICIONA ULAGANJA prema Planu investicija 2022. i Odluci br.

 

Tabela 1. Preneseni investicioni projekti iz Plana investicija 2021. sa rebalansom

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra projekta prema PI 2022

Šifra JRJN

glavni predmet (kod i opis)

Procijenjena vrijednost nabavke

(bez PDV-a)

(KM)

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

(kvartal)

Okvirni datum zaključenja ugovora

(kvartal)

Izvor finansiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.I

ROBE UKUPNO: 201.714.501

1.I.1

SCADA sistem u centrima upravljanja

DI-OS.IS-20.001

42961200-2 SCADA sistem ili istovrijedan

9.800.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.2

Nabavka novih motornih vozila za potrebe Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka

DI-OS.VO-21.001

34100000-8 Motorna vozila

550.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

BL-OS.VO-21.001

MO-OS.VO-21.001

SA-OS.VO-21.001

TZ-OS.VO-21.001

1.I.3

Nabavka opreme (primarna i sekundarna oprema) i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 4

BL-SR.TS-15.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

653.921

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.4

Nabavka adaptacije i dogradnje TS 110/x kV Banja Luka 3

BL-SR.TS-15.009

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

1.439.153

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.5

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 1 (ormari zaštite i upravljanja, ispravljač, povezivanje na postojeći SCADA sistem, sistem za hlađenje i ventilaciju energetskih transformatora)

BL-SR.TS-15.012

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

430.827

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.6

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme i kompletiranja VN postrojenja u TS 110/x kV Laktaši 1 (SMT, uzemljenje zvjezdišta ET, sistem lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja, sistem za hlađenje i ventilaciju energetskih transformatora)

BL-SR.TS-15.014

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

304.075

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.7

Nabavka i ugradnja sekundarne opreme (invertor, ispravljač) u TS 110/x kV Bosanski Petrovac

BL-SR.TS-17.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

41.416

Otvoreni postupak/ Konkurentski zahtjev

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.8

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jajce 1

BL-SR.TS-21.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

6.983.834

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.9

Nabavka adaptacije TS 110/x kV Mrkonjić Grad (SN postrojenje)

BL-SR.TS-21.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

1.319.048

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.10

Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP Banja Luka (TS 110/x kV Banja Luka 7, TS 110/x Banja Luka 8, TS 110/x kV Nova Topola, TS 110/x kV Čelinac)

BL-SR.TS-21.004

42961200-2 SCADA sistem ili istovrijedan

204.300

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.11

Nabavka brojila električne energije za potrebe transformatorskih stanica u OP Banja Luka

BL-SR.TS-21.005

38554000-3 Brojila električne energije

250.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.12

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10

BL-IZ.TS-15.010

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

11.027.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

sa priključnim 110 kV kablovskim vodovima

BL-IZ.TS-15.010

6.503.000

1.I.13

Nabavka i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg

MO-SR.TS-20.001

31170000-8 Transformatori

2.080.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.14

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum

MO-SR.TS-20.002

31170000-8 Transformatori

1.040.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.15

Nabavka i ugradnja opreme (SCADA, sekundarna oprema) u RP 220 kV Mostar 3

MO-SR.TS-21.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

2.663.596

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.16

Nabavka i ugradnja opreme (TR polje, SCADA) u TS 400/x kV Mostar 4

MO-SR.TS-21.002

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

731.180

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.17

Nabavka izgradnje novog i kompletiranja postojećeg 110 kV DV polja u TS 110/x kV Uskoplje/G. Vakuf

MO-SR.TS-21.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

510.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.18

Nabavka izgradnje 110 kV DV polja u TS 110/x kV Gacko

MO-SR.TS-21.004

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

450.936

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.19

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Jablanica

MO-SR.TS-21.006

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

3.098.119

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.20

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša

MO-IZ.TS-15.003

31170000-8 Transformatori

2.000.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.21

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14

SA-SR.TS-15.015

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

7.431.218

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.22

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Zenica 3

SA-SR.TS-17.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

8.432.973

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.23

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Goražde 1

SA-SR.TS-21.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

2.964.624

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.24

Nabavka i ugradnja opreme (SCADA, sistem zaštite i upravljanja) u TS 110/x kV Novi Travnik

SA-SR.TS-21.002

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

667.632

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.25

Nabavka i ugradnja opreme (VN) u TS 400/x kV Višegrad

SA-SR.TS-21.005

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

421.073

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.26

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12

SA-IZ.TS-15.002

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

7.457.734

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.27

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jahorina

SA-IZ.TS-20.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

9.184.821

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.28

Nabavka i ugradnja opreme (VN, uzemljenje zvjezdišta ET) u TS 110/x kV Tuzla Centar

TZ-SR.TS-15.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

431.921

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.29

Nabavka rekonstrukcije TS 220/x kV Gradačac

TZ-SR.TS-21.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

2.311.695

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.30

Nabavka adaptacije TS 110/x kV Doboj 2 (SN postrojenje, SCADA, sistem zaštite i upravljanja, VP)

TZ-SR.TS-21.002

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

1.230.583

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.31

Nabavka i ugradnja opreme (uzemljenje zvjezdišta ET, VP) u TS 110/x kV Doboj 3

TZ-SR.TS-21.004

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

99.823

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

 

 

1.I.32

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA sa pripadajućim poljima u TS 400/x kV Ugljevik

TZ-NP.TS-19.001

31170000-8 Transformatori

9.000.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.I.33

Obnavljanje TK sistema

DI-OS.TK-20.001

32412100-5 Telekomunikaciona mreža

40.000.000

 

 

 

Kreditna sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

(Nabavka se provodi prema pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)).

1.I.34

Nabavka i ugradnja uređaja za kompenzaciju reaktivne snage

DI-SR.TS-21.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

58.000.000

 

 

 

Kreditna sredstva Vlastita sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

(Nabavka se provodi prema pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)).

Odluka o odobravanju dodatnih sredstava i preraspodjeli sredstava za realizaciju projekata iz Plana investicija za 2022. godinu br. UO-39-7/2022 od 31.05.2022. godine.

 

 

1.II

RADOVI UKUPNO: 42.048.888

1.II.1

Nabavka adaptacije TS 110/x kV Gradiška 1 (SN kablovi i rasplet, sistem lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja)

BL-SR.TS-15.002

45232221-7 Transformatorska stanica

317.650

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.2

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Prijedor 3

BL-SR.TS-15.004

45232221-7 Transformatorska stanica

757.204

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.3

Nabavka građevinskih radova i opreme (SN rasplet, uzemljenje zvjezdišta ET) u TS 110/x kV Prijedor 1

BL-SR.TS-21.002

45000000-7 Građevinski radovi

166.800

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.4

Nabavka rekonstrukcije dijela trase DV 110 kV Drvar - L.D.Polje - B. Grahovo

BL-SR. DV-21.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

387.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.5

Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka

BL-OS.PO-15.001

45213000-3 Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prevoz

5.893.777

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.6

Nabavka radova i opreme za potrebe realizacije projekta zamjene VN opreme u TS 110/x kV Široki Brijeg

MO-SR.TS-15.013

45232221-7 Transformatorska stanica

477.326

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.7

Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bileća - Trebinje 1

MO-SR.DV-21.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

4.177.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.8

Nabavka izgradnje DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/G. Vakuf

MO-IZ.DV-15.007

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

3.784.161

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.9

Nabavka izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru

MO-OS.PO-15.001

45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama

7.890.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.10

Nabavka sanacije TS 110/x kV Zenica 1

SA-SR.TS-15.003

45232221-7 Transformatorska stanica

329.179

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.11

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Vitez (proširenje SN postrojenja)

SA-SR.TS-15.020

45232221-7 Transformatorska stanica

200.185

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.12

Nabavka izgradnje priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Jahorina

SA-IZ.TS-20.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

4.096.317

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.13

Nabavka radova na izgradnji temelja stubova u postojećem klizištu na trasi DV 110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10

SA-SR.DV-15.003

45000000-7 Građevinski radovi

140.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.14

Nabavka projektovanja i ugradnje opreme (VN prekidač, VN rastavljač) u TS 110/x kV Lopare

TZ-SR.TS-15.019

45232221-7 Transformatorska stanica

54.800

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.15

Nabavka izgradnje priključnog KV 2x110 kV za TS 110/x kV Živinice

TZ-IZ.TD-17.001

45314310-7 Polaganje kablova

3.900.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.16

Nabavka sanacije DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2

TZ-SR.DV-21.002

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

471.600

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.17

Nabavka sanacije DV 110 kV Modriča - Odžak (OPGW)

TZ-SR.DV-21.003

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

120.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.18

Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija

TZ-IZ.DV-17.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

2.545.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.19

Nabavka izgradnje poslovne zgrade i magacinskih prostora u OP Tuzla

TZ-OS.PO-15.001

45213000-3 Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prevoz

5.465.890

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.II.20

Nabavka dogradnje komandno-pogonske zgrade i građevinske rekonstrukcije u TS 110/x kV Doboj 2 (sjedište TJ Doboj)

TZ-OS.PO-15.003

45213000-3 Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prevoz

875.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.III

USLUGE UKUPNO: 675.000

1.III.1

Nabavka i implementacija sistemskih usluga i opreme

DI-OS.IS-21.001

72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

450.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.III.2

Nabavka projektne dokumentacije za rekonstrukciju DV 110 kV Grude - Imotski

MO-SR.DV-15.001

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

100.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.III.3

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i pribavljanja tehničko- stručnih dokumenata, saglasnosti i dozvola u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje oblast građenja za realizaciju sanacije DV 2x110 kV Sarajevo 13 - Sarajevo 20

SA-SR.DV-15.006

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

100.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

1.III.4

Nabavka tehničke dokumentacije za realizaciju mjera zaštite od poplava TS 110/x kV Gračanica

TZ-SR.TS-20.002

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

25.000

Otvoreni postupak/ Konkurentski zahtjev

III

IV

Vlastita sredstva

 

 

 

1.IV

OSTALO

UKUPNO:

5.044.799

 

1.IV.1

Kupovina zemljišta za potrebe TJ Višegrad

SA-OS.PO-21.001

 

150.000

 

 

 

Vlastita sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

1.IV.2

Kupovina zemljišta za potrebe TJ Doboj

TZ-OS.PO-15.003

 

600.000

 

 

 

Vlastita sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

1.IV.3

 

BL-SR.TS-15.002

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-15.003

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-15.004

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-15.009

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-15.010

 

6.098

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-15.014

 

35.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-21.001

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR.TS-21.003

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-IZ.TS-15.001

 

67.291

 

 

 

 

 

 

 

BL-IZ.TS-15.010

 

497.796

 

 

 

 

 

 

 

BL-SR. DV-21.001

 

54.000

 

 

 

 

 

 

 

BL-OS.PO-15.001

 

15.000

 

 

 

 

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni

 

 

MO-SR.TS-15.021

 

7.465

 

 

 

 

 

Sredstva rezervisana na investicionim projektima za rješavanje imovinsko-

MO-IZ.TS-15.003

 

49.951

 

 

 

 

glasnik BiH", br.39/14), član 10.

 

pravnih odnosa, troškove administrativnih taksi i naknada, naknade šteta i

MO-SR.DV-15.005

 

11.866

 

 

 

Vlastita sredstva

U slučaju nastanka potrebe na investicionom projektu, za ugovore koji ne

 

ostale slične troškove

MO-SR.DV-15.001

 

238.148

 

 

 

 

spadaju u izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama,

 

 

MO-SR.DV-21.001

 

100.000

 

 

 

 

provodiće se postupak javne nabavke u skladu sa navedenim Zakonom.

 

 

MO-IZ.DV-15.003

 

709.746

 

 

 

 

 

 

 

MO-IZ.DV-15.007

 

1.149.400

 

 

 

 

 

 

 

MO-OS.PO-15.001

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

SA-SR.TS-15.001

 

5.010

 

 

 

 

 

 

 

SA-SR.TS-17.002

 

2.324

 

 

 

 

 

 

 

SA-IZ.TS-15.004

 

1.107

 

 

 

 

 

 

 

SA-IZ.TS-20.001

 

585.000

 

 

 

 

 

 

 

SA-SR.DV-15.006

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

SA-IZ.DV-15.003

 

16.550

 

 

 

 

 

 

 

TZ-IZ.TD-17.001

 

198.324

 

 

 

 

 

 

 

TZ-IZ.DV-17.001

 

255.000

 

 

 

 

 

 

 

TZ-OS.PO-15.001

 

14.724

 

 

 

 

 

1.V

SREDSTVA REZERVISANA ZA POTREBE REALIZACIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA

 

UKUPNO (KM):

63.423.321

 

 

 

Tabela 2. Investicioni projekti u 2022. godini

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra projekta prema PI 2022

Šifra JRJN

glavni predmet (kod i opis)

Procijenjena vrijednost nabavke

(bez PDV-a)

(KM)

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

(kvartal)

Okvirni datum zaključenja ugovora

(kvartal)

Izvor finansiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.I

ROBE UKUPNO: 20.331.914

2.I.1

Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Ključ

BL-SR.TS-22.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

1.858.628

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.2

Zamjena SCADA sistema u TS 400/x kV i 220/x kV u OP Banja Luka

BL-SR.TS-22.002

42961200-2 SCADA sistem ili istovrijedan

1.089.600

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.3

Zamjena SCADA sistema u TS 110/x kV u OP Banja Luka

BL-SR.TS-22.002

42961200-2 SCADA sistem ili istovrijedan

247.430

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.4

Nabavka opreme (SMT 123 kV) i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 110/x kV Laktaši 1, TS 110/x kV Laktaši 2, TS 110/x kV Prnjavor 1, TS 110/x kV Mrkonjić Grad, TS 110/x kV Šipovo)

BL-SR.TS-22.003

31173000-9 Mjerni transformator

372.600

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.5

Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 220/x kV Prijedor 2, TS 110/x kV Banja Luka 1, TS 110/x kV Banja Luka 2, TS 110/x kV Banja Luka 5)

BL-SR.TS-22.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

1.122.600

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.6

Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u EVP 110/x kV Kulen Vakuf

BL-SR.TS-22.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

296.400

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.7

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Vrnograč

BL-SR.TS-22.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

254.307

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.8

Nabavka opreme (aku baterije, ispravljači i invertori) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka

BL-SR.TS-22.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

269.300

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.9

Nabavka opreme (uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka (TS 110/x kV Ukrina, TS 110/x kV Prijedor 5)

BL-SR.TS-22.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

77.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.10

Nabavka opreme (ventilatori na transformatorima, ormari ventilatora i zaštita na transformatoru) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 220/x kV Jajce 2

BL-SR.TS-22.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

60.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.11

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Posušje (VN, SN, SCADA, sekundarna oprema VN)

MO-SR.TS-21.005

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

1.932.388

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.12

Izgradnja VN dalekovodnog polja u TS 110/x kV Rama/Prozor

MO-SR.TS-22.001

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

450.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.13

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Konjic

MO-SR.TS-22.002

31170000-8 Transformatori

1.040.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.14

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza) (ET, VN, SN, SCADA, sistem zaštite i upravljanja, AKU baterija)

SA-SR.TS-21.003

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

5.872.815

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.15

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Brčko 2 (2xET, VN, SN, SCADA, sistem zaštite i upravljanja, sekundarna oprema)

TZ-SR.TS-22.002

31682540-7 Oprema za transformatorske stanice

4.483.846

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.16

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Kompanije "Elektrprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka

DI-OS.IS-22.001

30200000-1 Računarska oprema i potrepštine

130.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

BL-OS.IS-22.001

130.000

MO-OS.IS-22.001

130.000

SA-OS.IS-22.001

130.000

TZ-OS.IS-22.001

130.000

2.I.17

Nabavka softvera za projektovanje za potrebe Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka - Operativno područje Banja Luka

BL-OS.IS-22.002

48000000-8 Programski paketi i informacioni sistemi

55.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.I.18

Nabavka geodetske opreme za potrebe operativnih područja Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka

BL-OS.AI-22.001

38296000-6 Geodetski instrumenti

50.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

MO-OS.AI-22.001

50.000

SA-OS.AI-22.001

50.000

TZ-OS.AI-22.001

50.000

 

 

2.II

RADOVI UKUPNO: 21.515.225

 

2.II.1

Antikorozivna zaštita stubova - FBIH

DI-SR.DV-22.001

45442200-9 Radovi nanošenja antikorozivnih premaza

1.588.900

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

Odluka o odobravanju dodatnih sredstava i preraspodjeli sredstava za realizaciju projekata iz Plana investicija za 2022. godinu br. UO-39-7/2022 od 31.05.2022. godine

2.II.2

Antikorozivna zaštita stubova - RS

DI-SR.DV-22.002

45442200-9 Radovi nanošenja antikorozivnih premaza

1.411.100

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

Odluka o odobravanju dodatnih sredstava i preraspodjeli sredstava za realizaciju projekata iz Plana investicija za 2022. godinu br. UO-39-7/2022 od 31.05.2022. godine

2.II.3

Nabavka građevinskih radova (uljna kada za transformator) u TS 110/x kV Bosansko Grahovo

BL-SR.TS-22.003

45000000-7 Građevinski radovi

42.000

Otvoreni postupak/ Konkurentski zahtjev

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.II.4

Antikorozivna zaštita čelične konstrucije (TS 110/x kV Cazin 1, TS 110/x kV Bosansko Grahovo)

BL-SR.TS-22.003

45442200-9 Radovi nanošenja antikorozivnih premaza

36.000

Otvoreni postupak/ Konkurentski zahtjev

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.II.5

Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Donji Vakuf - Jajce 2

BL-SR. DV-22.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

778.182 3.494.785

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

SA-SR.DV-15.002

2.II.6

Nabavka radova za potrebe završetka rekonstrukcije DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2

MO-SR.DV-15.006

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

45.001

Otvoreni postupak/ Konkurentski zahtjev

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.II.7

Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Čapljina - Mostar 9

MO-SR.DV-22.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

3.157.700

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

U okviru procijenjene vrijednosti nabavke sadržana su i sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, troškove administrativnih taksi i naknada, naknadu šteta i ostale slične troškove.

2.II.8

Nabavka i ugradnja stuba na DV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1 (vodovi 2 i 3) u rasponu 77-78 i fazne užadi u zateznom polju od SM 77 do SM 77A

MO-SR.DV-22.003

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

143.611

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.II.9

Nabavka izgradnje jednosistemske i dvostistemske dionice DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 (dvosistemska dionica od portala TS Mostar 1 do SM 4, jednosistemska dionica od SM 4 do SM 5)

MO-IZ.DV-15.005

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

574.033

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.II.10

Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf

SA-SR.DV-22.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

1.317.500

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.II.11

Nabavka sanacije/rekonstrukcije DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4

SA-SR. DV-21.001

45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova

2.415.562 4.149.600

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

 

TZ-SR.DV-21.001

2.II.12

Nabavka sanacije/rekonstrukcije TS 110/x kV Lukavac

TZ-SR.TS-15.018

45232221-7 Transformatorska stanica

1.011.251

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

Preneseni investicioni projekat iz PI 2021. sa rebalansom i investicioni projekat u 2022. godini.

TZ-SR.TS-22.001

1.350.000

2.III

USLUGE UKUPNO: 1.320.000

 

2.III.1

Nabavka projektne dokumentacije za sanaciju/rekonstrukciju DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 9

MO-SR.DV-15.004

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

700.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

U okviru procijenjene vrijednosti nabavke sadržana su i sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, troškove administrativnih taksi i naknada, naknadu šteta i ostale slične troškove.

2.III.2

Nabavka projektne dokumentacije za rekonstrukciju DV 110 kV Mostar 2 - Stolac

MO-SR. DV-22.002

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

500.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

U okviru procijenjene vrijednosti nabavke sadržana su i sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, troškove administrativnih taksi i naknada, naknadu šteta i ostale slične troškove.

2.III.3

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i pribavljanja tehničko- stručnih dokumenata, saglasnosti i dozvola u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje oblast građenja za realizaciju izgradnje DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo

BL-IZ.DV-22.001

71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

120.000

Otvoreni postupak

III

IV

Vlastita sredstva

 

2.IV

OSTALO UKUPNO: 1.396.215

 

2.IV.1

Sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, troškove administrativnih taksi i naknada, naknade šteta i ostale slične troškove na investicionom projektu Izgradnja DV 110 kV Knežica-Kostajnica-Novi Grad

BL-IZ.DV-15.002

 

100.000

 

 

 

Vlastita sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

U slučaju nastanka potrebe na investicionom projektu, za ugovore koji ne spadaju u izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, provodiće se postupak javne nabavke u skladu sa navedenim Zakonom.

2.IV.2

Sredstva rezervisana na investicionim projektima za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa, troškove administrativnih taksi i naknada, naknade šteta i ostale slične troškove

BL-SR. DV-22.001

 

27.640

 

 

 

Vlastita sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

U slučaju nastanka potrebe na investicionom projektu, za ugovore koji ne spadaju u izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, provodiće se postupak javne nabavke u skladu sa navedenim Zakonom.

BL-IZ.DV-22.001

453.578

MO-IZ.DV-15.005

161.597

SA-SR.DV-15.002

260.000

SA-SR. DV-21.001

75.000

SA-SR. DV-22.001

100.000

TZ-SR.DV-21.001

218.400

 

 

Tabela 3. Odluka UO-66-7/2020 od 29.09.2020. (raspoloživa sredstva u 2022. godini)

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra projekta prema PI 2022

Šifra JRJN

glavni predmet (kod i opis)

Procijenjena vrijednost nabavke

(bez PDV-a)

(KM)

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

(kvartal)

Okvirni datum zaključenja ugovora

(kvartal)

Izvor finansiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1

Odobrena sredstva za završetak započetih aktivnosti na realizaciji investicionih projekata (eksproprijacije, dozvole, saglasnosti i štete)

BL-IZ.DV-15.002

 

132.796

 

 

 

Vlastita sredstva

Izuzeće od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), član 10.

U slučaju nastanka potrebe na investicionom projektu, za ugovore koji ne spadaju u izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, provodiće se postupak javne nabavke u skladu sa navedenim Zakonom.

BL-SR.DV-15.001

59.411

BL-IZ.TS-15.005

400.000

BL-OS.PO-15.002

6.630

MO-IZ.DV-15.004

19.556

MO-IZ.DV-15.005

60.000

MO-IZ.DV-15.006

10.706

WB13-REG-ENE-01

60.000

TZ-SR.TS-15.007

400.000

TZ-IZ.TS-15.001

500.000

TZ-IZ.DV-15.002

130.000

UKUPNO: 1.779.099

 

 

 

Tabela 1.

+ Tabela 2.

UKUPNO KM:

357.469.863

I

ROBE

UKUPNO KM

222.046.415

II

RADOVI

UKUPNO KM

63.564.114

III

USLUGE

UKUPNO KM

1.995.000

IV

OSTALO

UKUPNO KM

6.441.014

V

SREDSTVA REZERVISANA ZA POTREBE REALIZACIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA

UKUPNO KM

63.423.321

Tabela 3.

 

UKUPNO KM:

1.779.099

 

 

PLAN NABAVKI ZA POTREBE RADA I ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU

Izvor finansiranja: FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ELEKTROPRENOS BIH AD BANJA LUKA ZA PERIOD 2022.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: